Ta Kirketjenerskolen 2 på fire dager
Ta Kirketjenerskolen 2 på fire dager
23.-26. april arrangeres Kirketjenerskolen del 2 som intensivkurs i Oslo.
Les mer
Lærlinger som ressurs i kirkelig sektor
Lærlingeordningen kan være både lønnsom, nyttig og praktisk for arbeidsgivere og arbeidstakere. I kirkelig sektor kan det være aktuelt med lærlinger i flere fag (f. eks barne-...
Les mer
Praksiskandidatordningen og arbeidstakeres mulighet for utdanning og skolegang gjennom bl.a. realkompetansevurdering
Gjennom kompetansereformen ble det etablert flere gode ordninger som gir voksne (arbeidstakere) muligheter for utdanning og skolegang, f. eks å ta fagbrev i det fagområdet...
Les mer
Kirkegårdspraksis korter veien til fagbrev som anleggsgartner
Som en del av oppfølgingsarbeidet til EVU-utvalget etter Kirkegårdsrapporten "Kvalitet og verdighet", ble det lansert en brosjyre med informasjon om hvordan kirkegårdsarbeidere...
Les mer
Infopakke om kompetanseutvikling i gravferdssektoren
Infopakke om kompetanseutvikling i gravferdssektoren
OU-styret sendte sommeren 2007 ut en info-pakke om kompetanseutvikling i gravferdssektoren. Elementene i pakken ligger som egne artikler under menyvalg "Gravferdssektor".
Les mer
Kvalitet og verdighet
For første gang foreligger en samlet beskrivelse av gravferdssektoren og behovet for kompetanseutvikling i denne sektoren.
Les mer
1 - 6 av 6
Powered by Cornerstone