Å lage leir - organisering, ledelse og metode
Å lage leir - organisering, ledelse og metode
Fagutvalg for kirkelig undervisning vil i april 2020 arrangere kurs i "Å lage leir".
Les mer
Kvalifiseringsstipend til kateket eller menighetspedagog - frist 1. april 2020
Kvalifiseringsstipend til kateket eller menighetspedagog - frist 1. april 2020
Kirkerådet tildeler kvalifiseringsmidler slik at flere kan oppfylle utdanningskravene for enten menighetspedagog eller kateket.
Les mer
Tilskudd til selvstendig faglig arbeid for kateket - frist 1. juni 2020
Har du vært lenge i stilling som kateket? Trenger du en pause til faglig fordypning? Søk om inntil fire ukers studiepermisjon!
Les mer
Individuelle stipend til ansatte i undervisningsstillinger - frist 1. april 2020
Det kan søkes om individuelle stipend til kurs/etter-og videreutdanningstiltak. Søknadsfrist 1. april for tiltak i 2020
Les mer
Stipend til regionale nettverksamlinger for undervisningsansatte - frist 1. juni 2020
Det gis stipend til regional aktør/arrangør der undervisningsansatte er målgruppe. Søknader behandles fortløpende.
Les mer
1 - 5 av 5
Powered by Cornerstone