Spenstig sakral lærevideoer - test ut GRATIS våren 2020
Spenstig sakral lærevideoer - test ut GRATIS våren 2020
Gratis prøveordning til alle kirkemusikere våren 2020! Et nettbasert kompetansehevingstiltak for kirkemusikere, utviklet av kantor i Sula, Håvard Sveås.
Les mer
Kurs for utenlandske kirkemusikere/Courses for foreign church musicians - Nytt kurs kommer!
Kurs for utenlandske kirkemusikere/Courses for foreign church musicians - Nytt kurs kommer!
Kurset var en stor suksess og settes opp på nytt høsten 2020/våren 2021. Ny utlysning kommer!
Les mer
Stipendordninger innen kirkemusikk - frist 1. april 2020
Stipendordninger innen kirkemusikk - frist 1. april 2020
Det er to stipendordninger innen kirkemusikk: 1. Individuelle stipend til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere. 2. Stipend til regional aktør som arrangerer nettverksamlinger...
Les mer
Kurs i rytmisk kirkemusikk - våren 2020
Kursene vil i hovedsak ha en praktisk tilnærming der rytmikk, besifringsspill, samspill og besifringsteori er tema. Kursene går over to dager i uke 18 og uke 25.
Les mer
1 - 5 av 5
Powered by Cornerstone