08.01.2021
Utlysning av stipend til Kirketjenerskolen 1 eller 2
Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser 10 stipend à kr. 5000,- til å ta Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2021.

Stipendets omfang: kr. 5000,-

Driftsstyret for Kirketjenerskolen har satt av til sammen kr. 50 000,- til stipend i 2021. Målgruppen er kirketjenere, i hel- eller deltidsstilling. 

Oppmelding til Kirketjenerskolen 1 eller 2 kan skje før evt. stipend blir tildelt, men det er en betingelse for tildeling av stipend at oppmeldingen til studiet skjer i løpet av 2021.

Les mer om tema og innleveringer til Kirketjenerskolen 1 og 2 på www.kirketjenerskolen.no og på www.nki.no.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mai 2021.

Tildelingen skjer kort tid etter søknadsfristen, og alle søkere vil få svar på om de har fått tildelt stipend eller ikke.

Utbetalingen til de som får tildelt stipend skjer ved bekreftet innmelding til NKI på et av studiene. Innmelding må bekreftes til Kirketjenerskolens driftsstyre i løpet av 2021. Dersom bekreftelse ikke sendes til driftsstyret i løpet av 2021, bortfaller stipendet.

 

Søknad

Last ned søknadsskjema her.

Søknadsskjema sendes på e-post til kurs@ka.no eller per post til KA, Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo, ref. Kirketjenerskolen.

Vi gjør oppmerksom på at alle punktene på søknadsskjemaet må fylles ut.

 
Powered by Cornerstone