10.12.2012
Hurra for Bakken og Kyrkjebakken barnehager!
OU-styret har tildelt Kyrkjebakken barnehage (Ferkingstad sokneråd) og Bakken barnehage (Fitjar sokneråd) 25 000 kroner hver for arbeid med nærværsarbeid. OU-styret har også valgt å videreføre støtten til Nøtteliten barnehage (Søfteland Indremisjon og Os sokneråd) og Bergen Kirkelige Fellesråds barnehager. Det vil bli utlyst nye stipender i 2013, med søknadsfrist 1.november 2013.

OU-styret utlyste to stipender a' 25 000 kroner til barnehager som ville jobbe med nærværsarbeid. Det kom inn 6 søknader. 

Her er litt informasjon om søknadene fra Bakken og Kyrkjebakken:

Bakken barnehage søkte om støtte til et nærværsprosjekt der de ansatte skal på personaltur der de skal jobbe med visjonen" Me vil barnet det beste" og hvilk everdier som skal prege arbeidet deres. De har også månedens rose på personalmøter, IA på dagsorden samt bedriftshelsetjeneste og psykososialt arbeidsmiljø.

Kyrkjebakken barnehage søkte om støtte til et nærværsprosjekt der målet er å øke nærværet med 7-8% i 2013. de ønsker å utvikle et holdningsskapende miljø, utvikle felles kultur og gjenomføre støykurs og stressmestringskurs for de ansatte.

 

I tillegg valgte OU-styret å videreføre støtten til Nøtteliten barnehage og Bergen Kirkelige fellesråds prosjekter som mottok stipender i 2013. Disse vil lever rapporter innen utgangen av 2013 og det vil komme artikler om dette arbeidet på OU-styrets nettsider.

Det vil bli utlyst nye stipender i 2013, med søknadsfrist 1.november 2013.

 

For mer informasjon ta kontakt med OU-styrets sekretær: Linn Maria Kierulf tel 23081434 eller e-post: linn.maria.kierulf@ka.no

 
Powered by Cornerstone