22.06.2018
Informasjon - Kompetanse i å undervise orgel- og pianoelever

Mange kirkemusikere underviser orgel- og pianoelever. Dette er svært verdifullt, blant annet i et rekrutteringsperspektiv. At barn og unge lærer å spille er grunnlaget for rekruttering av nye kirkemusikere.

Det å undervise barn og unge i å spille et instrument er også et fag, ofte kalt instrumentaldidaktikk. Vi ønsker oss best mulige spillelærere for fremtidens kantorer og organister, og oppfordrer til at flere kirkemusikere øker kompetansen sin på dette området. Det finnes ulike utdanningsmuligheter, her er informasjon om noen slike:

 

  • Universitetet i Agder (tidligere Musikkonservatoriet), har, på oppdrag fra Kulturskolen, utviklet et studium i instrumentalundervisning, «Musikalsk kommunikasjon og ledelse med store og små elevgrupper for kultur- og grunnskolelærere». Planen er årlig gjennomføring. Maks 15 studenter. Samlingsbasert. Målgruppen er særlig kulturskolelærere med høy kompetanse på sitt eget instrument, men med mindre kompetanse på pedagogikk/undervisning.

 

  • Høgskulen i Volda har emnet Musikk i kulturskolen, tidligere kalt Instrumentaldidaktikk, i sin BA-grad. Emnet kan tas som enkeltemnet, 15 sp, opptakskrav: årsstudium i musikk. Emnet går hver høst. Dersom det er 4-5-6 studenter som trenger et samlingsbasert tilbud, vil det kunne tilrettelegges for det.

 

  • NTNU har PPU for utøvende musikere, samlingsbasert over 2 år, 60 sp. Sannsynligvis ikke mulig å melde seg til kun instrumentaldidaktikken. Pr i dag er det mest aktuelt for de som bor i Trøndelag, fordi didaktikkundervisningen går hver uke, men dette kan evnt bli endret.

 

  • UiT Norges Arktiske Universitet har også Musikk-PPU. Emnet instrumentaldidaktikk er på 7,5 sp. Foreløpig ikke klart om emnet kan tas enkeltvis eller kun som del av PPU (60 sp).

 

 

 

 
Powered by Cornerstone