09.09.2020
50.000 til barnehager som vil jobbe med nærværsarbeid!
Søknadsfrist: 25. november 2020.

Det partsammensatte OU-styret utlyser to stipender à 25.000 kroner til to barnehager som vil arbeide med å øke nærværet (eller redusere sykefraværet) blant de ansatte.

Det er opp til den enkelte barnehage hvordan de vil jobbe med tematikken.

OU-styret har utarbeidet et hefte kalt «Nærvær og fravær i barnehagesektoren» med relevant materiale på området.

Søknadsfristen er 25. november 2020. Søknad med beskrivelse av prosjektet og budsjett sendes silje@ka.no merket «nærværsstipend».

OBS! Det er kun barnehager som er med i KA-sektoren som kan søke på disse midlene.

Spørsmål kan rettes til OU-styrets sekretær Silje Letmolie Hjeldsbakken (e-post silje@ka.no eller tlf. 474 47 024).

 
Powered by Cornerstone