21.03.2019
Stipend til regionale nettverksamlinger for undervisningsansatte - søk innen 1.mai for tiltak i 2021
Det gis stipend til regional aktør/arrangør der undervisningsansatte er målgruppe. Søknader behandles fortløpende.

Ulike regionale aktører (KUFO stiftslag, større fellesrådsområder, bispedømmeråd mv) som arrangerer kompetansetiltak der målgruppen er undervisningsansatte i kirken, kan søke støtte gjennom denne ordningen. Samlinger som har en tverrfaglig karakter og/eller flere samarbeidende arrangører står bak, vil bli prioritert. Arrangør kan søke om inntil 10000 kr. til dekking av utgifter til innhold og praktisk tilrettelegging. I tillegg kan det søkes om inntil 20000 for dekking av reiseutgifter (reiseutjevning), der geografi er et hinder for å møtes fysisk.

Krav til tiltak/søknad:

 • Kirkelige undervisningsansatte skal være hovedmålgruppe for tiltaket
 • Tiltaket skal være forankret på arbeidstaker og arbeidsgiversiden
 • Tiltakets faglige innhold vil tillegges vekt i søknadsbehandlingen
 • Ordningen innebærer primært støtte til kateketer og menighetspedagoger i kateketstillinger, da det er såkalte kateketmidler som finansierer ordningen. Det vil derfor bli bedt om opplysninger om hvor mange mengihetspedagoger/kateketer i disse stillingene som deltar på tiltaket. Ta gjerne kontakt ved utforming av søknaden, dersom du er usikker på hvordan dette skal forstås. 

Søknaden må inneholde følgende:

 1. Navn og kontaktinformasjon på søker. Evnt informasjon om samarbeidspartner.
 2. Opplysninger om tiltaket, med vekt på faglig innhold 
 3. Opplysninger om forventede deltakere (for eksempel yrkesgrupper, forventet antall av hvilke grupper, geografisk område e.l)
 4. Begrunnelse for hvorfor tiltaket er viktig for målgruppen
 5. Opplysninger om hvordan tiltaket styrker fagområdet "kirkelig undervisning" i Den norske kirke
 6. Opplysninger om tilsvarende tiltak tidligere har fått støtte fra kompetansemidlene for undervisningsansatte
 7. Budsjett med forklaringer  

Søknadsportal: Søknad regionale stipend

Spørsmål kan rettes til Eldbjørg Leinebø Ekre i KA, tlf 41610918 eller Harald Skarsaune i KUFO Kirkelig undervisningsforbund, tlf 952 49 934.

Søknadsfrist: 1.mai for tiltak i 2021. Dersom det etter tildeling er stipendmidler til overs, gis det ny mulighet for å s

 
Powered by Cornerstone