21.03.2019
Individuelle stipend til ansatte i undervisningsstillinger
Det kan søkes om individuelle stipend til kurs/etter-og videreutdanningstiltak. Søknadsfrist er 1.mai 2021.

Målgruppe

Ordningen gjelder for ansatte i undervisningsstillinger (normalt kateket, menighetspedagog eller menighetsarbeider) i kirkelige fellesråd/menighetsård.

Individuelle stipend til kurs/studier/konferanser mv. 
Det gis individuelle stipend til kompetansetiltak som bidrar til å styrke de ansattes arbeid med kirkelig undervisning. Aktuelle tiltak som kan motta tilskudd er kurs, konferanser, studiereiser og studier. Det gis tilskudd til dekking av studie/kursavgift, reise og overnatting (maks. 800 kr per døgn).
Det gis ikke tilskudd til tiltak der de totalte kostnadene er under kr. 5000. 
Det utdeles stipend så lenge midlene varer. De avsatte midlene er fra såkalte OU-midler og kateketmidler.

Det gjøres oppmerksom på at det er etablert en egen stipendordning for de som vil gjennomføre grunnleggende studier som bidrar til å oppfylle de formelle kvalifikasjoner for menighetspedagog og kateket, les og søk her: Kvalifiseringsstipend til kateket eller menighetspedagog


 Krav til søknaden:

  • Arbeidsgiver skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon
  • Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten
  • Søknader på under kr 5000 vil ikke bli prioritert
  • Søknaden kan sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker
  • For lengre studier kan det søkes om midler for inntil 2 semester av gangen

Søknadsportal: Individuelt stipend til undervisningsansatte

Spørsmål kan rettes til:

Seniorrådgiver Eldbjørg Leinebø Ekre i KA (41610918/ eldbjorg.ekre@ka.no, eller Harald Skarsaune i Kirkelig undervisningsforbund (952 49 934 / harald@kufo.org)

 
Powered by Cornerstone