21.03.2019
Stipend til valgfrie kompetansetiltak for tilsatte i kirkelige undervisningsstillinger

Målgruppe

Ordningen gjelder for ansatte i undervisningsstillinger (normalt kateket, menighetspedagog eller menighetsarbeider) i kirkelige fellesråd/menighetsård.

 

Tiltak som kan motta støtte

Individuelle stipend til kurs/studier/konferanser mv.

Det gis individuelle stipend til kompetansetiltak som bidrar til å styrke de ansattes arbeid med kirkelig undervisning. Aktuelle tiltak som kan motta tilskudd er kurs, konferanser, studiereiser og studier. Det gis tilskudd til dekking av studie/kursavgift, reise og overnatting (maks. 800 kr per døgn). Det gis ikke tilskudd til midre tiltak der kostnadene er under kr. 5000. 

Det gjøres oppmerksom på at det er etablert en egen stipendordning for de som vil gjennomføre studier som bidrar til å oppfylle de formelle kvalifikasjoner for menighetspedagog og kateket (lenke).

Det utdeles stipend så lenge midlene varer. De avsatte midlene er fra såkalte OU-midler og kateketmidler.

 

Tilskudd til selvstendig faglig arbeid for kateket

For ansatte i kateketstillinger er det etablert en egen tilskuddsordning for 4-ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning. Dette tilskuddet kan dekke inntil 1 måneds lønn. Det kan i tillegg søkes om tilskudd på kr 5000 til dekking av utgifter til arbeidet. Studiepermisjonen skal brukes til selvstendig faglig fordypning, faglig oppdatering eller faglig utviklingsarbeid. Kontakt KA eller KUFO for ytterligere informasjon om denne ordningen. De avsatte midlene er fra såkalte kateketmidler, og er derfor øremerket denne yrkesgruppen.

Søknadsfrist er 1. april 2020. Søknaden gjelder tiltak som skal gjennomføres våren 2020 og/eller høsten 2020. 

Søknader skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Svar på søknadene vil foreligge senest innen 1. juni 2020. 

Krav til søknaden:

  • Søknaden skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon
  • Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten
  • Deltakeren skal ha fått nødvendig permisjon
  • Arbeidsgiver skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon
  • Søknader på under kr 5000 vil ikke bli prioritert
  • Søknaden kan sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker
  • Det vil bli lagt ut søknadsmodul på nett i januar 2020
  • For lengre studier kan det søkes om midler for inntil 2 semester av gangen

Spørsmål kan rettes til:

Eldbjørg Leinebø Ekre i KA (41610918/eldbjorg.ekre@ka.no eller Harald Skarsaune i Kirkelig undervisningsforbund (952 49 934 / harald@kufo.org)

 
Powered by Cornerstone