21.03.2019
Individuelle tilskudd/stipend til ulike kompetansetiltak for tilsatte i kirkelige undervisningsstillinger

Målgruppe

Ordningen gjelder for menighetsråd-/fellesrådsansatte i undervisningsstillinger (normalt kateket, menighetspedagog eller menighetsarbeider).

 

Tiltak som kan motta støtte

Det gis tilskudd til ulike kompetansetiltak som bidrar til å styrke de ansattes arbeid med kirkelig undervisning. Aktuelle tiltak som kan motta tilskudd er kurs, konferanser, studiereiser og studier. Det gjøres oppmerksom på at det er etablert en egen stipendordning for de som vil gjennomføre studier som bidrar til å oppfylle de formelle kvalifikasjoner for menighetspedagog og kateket (lenke).

For en viss andel av midlene vil ansatte i stillinger som ikke finansieres gjennom trosopplæringsmidler bli prioritert.  

 

Tilskudd til selvstendig faglig arbeid

For stillinger som ikke finansieres gjennom trosopplæringsmidler er det etablert en egen tilskuddsordning for 4-ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning. Dette tilskuddet kan dekke inntil 1 måneds lønn. Det kan i tillegg søkes om tilskudd på kr 5000 til dekking av utgifter til arbeidet. Studiepermisjonen skal brukes til selvstendig faglig fordypning, faglig oppdatering eller faglig utviklingsarbeid. Kontakt KA eller KUFO for ytterligere informasjon om denne ordningen.

Søknadsfrist er 1. oktober 2019. Søknaden gjelder tiltak som skal gjennomføres våren 2020 og/eller høsten 2020.

Søknader skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Svar på søknadene vil foreligge innen 1. november 2019.

Krav til søknaden:

  • Søknaden skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon.
  • Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten.
  • Deltakeren skal ha fått nødvendig permisjon.
  • Arbeidsgiver skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon.
  • Søknader på under kr 4000 vil ikke bli prioritert.
  • Søknaden kan sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker.
  • Søknaden skal sendes gjennom elektronisk søknadsskjema.
  • For lengre studier kan det søkes om midler for inntil 2 semester av gangen.

Spørsmål kan rettes til:

Eldbjørg Leinebø Ekre i KA (41610918/eldbjorg.ekre@ka.no eller Harald Skarsaune i Kirkelig undervisningsforbund (952 49 934 / harald@kufo.org)

 
Powered by Cornerstone