01.12.2020
OU1
Nytt nettkurs i arbeidstid og arbeidsplanlegging
I 2022 lanseres et gratis kurs i arbeidstid og arbeidsplanlegging. Kurset består av fire moduler; tre ferdiginnspilte nettkurs og ett direktesendt nettkurs.

KA og fagforeningene, representert ved Creo og Delta, holder på med å ferdigstille et nettbasert kurs i flere moduler innenfor arbeidstid og arbeidstidsplanlegging. Kurset er utviklet med støtte fra OU-ordningen for fellesråd og organisasjonsmedlemmer (partssammensatt ordning for opplæring og undervisning), og det er gratis å delta. Kurset er rettet mot staber i fellesråd/menighetsråd (heretter staber), og ikke ansatte i rettssubjektet Den norske kirke.

Målet med det opplegget er å nå ut til flest mulig staber i fellesråd med informasjon om gjeldende regelverk, skape forståelse for hvordan samspillet om planlegging av arbeidstid skal foregå og gjennom dette styrke de lokale relasjonene.

Undervisningsopplegget er mest relevant for staber hvor mange av de ansatte arbeider etter arbeidsplan, jf. aml § 10-3. Opplegget er tilpasset og lagt opp slik at alle kan få felles opplæring, for eksempel ved at kursets ulike moduler gjennomføres i fellesskap over flere stabsmøter.

Modulene har en varighet på mellom 30 til 60 minutter, og det er lagt opp til arbeid med noen enkle oppgaver og refleksjonsoppgaver mellom hver modul.

Mer informasjon kommer over nyttår.

 
Powered by Cornerstone