22.03.2019
Mer enn 100 deltok på nytt kurs i arbeidstid
– Vi hadde mange interessante diskusjoner, og eksempler fra hverdagen bidro til å belyse hvilke utfordringer fellesrådene står overfor på dette området, sier Marianne Liaklev i KA.

KA og fagforeningene samlet arbeidsgivere og tillitsvalgte i fellesrådslinjen til kurs om arbeidstid og arbeidstidsplanlegging. Kurset var veldig populært og hadde en lang venteliste. OU-styret har derfor besluttet at det skal arrangeres et ekstra kurs. Det er ikke avklart hvor dette kurset skal holdes. Mer informasjon om det ekstra kurset kommer. 

Det var Torhild S. Johannessen (Delta), Trond Dahlen (Creo), Marianne Liaklev (KA) og Silje Hjeldsbakken (KA) som har utviklet og holdt kurset.  Kursene var initiert og subsidiert av OU-styret og ble arrangert på Gardermoen og i Bergen.

– Mange interessante diskusjoner

Målet var å heve kompetansen både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og å styrke lokalt samarbeid om arbeidstidsplanlegging.

– Vi hadde mange interessante diskusjoner, og eksempler fra hverdagen bidro til å belyse hvilke utfordringer fellesrådene står overfor på dette området. Vernet som ligger i arbeidstidsbestemmelsene er helt sentralt og noe som både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden må forholde seg aktivt til, sier Marianne Liaklev fra KA. 

– Ekstra kurs i august 2019

Ettersom kurset var svært populært, valgte OU-styret å arrangere ett ekstra kurs i august. 

 
Powered by Cornerstone