10.09.2020
Nytt nettkurs i arbeidstid og arbeidsplanlegging
OU-styret lanserer i 2021 nettkurs i arbeidstid og arbeidsplanlegging. Kurset består av fire moduler; tre ferdiginnspilte nettkurs og ett direktesendt nettkurs. Kurset er gratis.

KA og fagforeningene, representert ved Creo og Delta, er i gang med å utvikle et nettbasert kurs i flere moduler innenfor arbeidstid og arbeidstidsplanlegging. Kurset er utviklet med støtte fra OU-ordningen for fellesråd og organisasjonsmedlemmer (partssammensatt ordning for opplæring og undervisning), og det er gratis å delta. Kurset er rettet mot staber i fellesråd/menighetsråd (heretter staber), og ikke ansatte i rettssubjektet Den norske kirke.

Siktemålet med det nettbaserte undervisningsopplegget er å nå ut til flest mulig staber i fellesråd med informasjon om gjeldende regelverk, skape forståelse for hvordan samspillet om planlegging av arbeidstid skal foregå og gjennom dette styrke de lokale relasjonene.

For staber med ansatte som arbeider etter arbeidsplan

Undervisningsopplegget er mest relevant for staber hvor mange av de ansatte arbeider etter arbeidsplan, jf. aml § 10-3. Opplegget er tilpasset og lagt opp slik at alle kan få felles opplæring, for eksempel ved at kursets ulike moduler gjennomføres i fellesskap over flere stabsmøter.

De ulike modulene har en varighet på mellom 30 til 60 minutter, og det er lagt opp til arbeid med noen enkle oppgaver og refleksjonsoppgaver mellom hver modul. Modulene vil legges ut på denne nettsiden.

Innsending av spørsmål i forkant av direktesendt nettkurs

For virksomheter som gjennomfører de tre første modulene og som ønsker å sende inn spørsmål, vil det bli satt opp et direktesendt nettkurs i begynnelsen av 2021 hvor KA, Creo og Delta besvarer og drøfter nærmere de ulike problemstillingene som har kommet inn.

Send spørsmålene inn per mail til ka@ka.no og merk emnefeltet med “Arbeidstidskurs”.

Et representativt utvalg av de innkomne spørsmål, vil drøftes nærmere på nettkurset.

Påmelding

Mer informasjon og påmelding til kurset kommer. 

 
Powered by Cornerstone