26.06.2019
Ny kursrekke i Rammer og regler for arbeidsforholdet
Gjelder rettssubjektet Den norske kirke. I løpet av høsten 2019 og våren 2020 skal det arrangeres 12 kurs for rettssubjektet Den norske kirke over hele landet.

Det sentrale OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke skal holde to-dagers kurs om arbeidsforholdets rammer og regler i alle bispedømmene i løpet av høsten 2019 og våren 2020. Det vil også bli holdt et eget kurs for Kirkerådet. Første kurs avholdes allerede den 4.-5.september 2019 i Møre.

Kurset er felles for arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte, og blir holdt av KA og arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap. Det vil bli variert mellom forelesninger, gruppearbeid, case etc. Vi vil ta opp sentrale temaer fra både tariff og lovverk for felles gjennomgang, diskusjon og forståelse.

De første 1,5 dagene av kurset er felles for alle deltakerne. Fellesdelen av kurset vil bli avsluttet til lunsj dag 2, og for de tillitsvalgtes del blir det deretter egen tillitsvalgtopplæring. Til arbeidsgiverrepresentantene blir det gitt tilbud om egen opplæring fra KA, eller eventuelt kan tiden også brukes til egne møter for arbeidsgivers representanter dersom det heller er ønskelig.


Kursdeltakelse, inkludert måltider og overnatting, er betalt av OU-midler og er derfor gratis for deltakerne. Vi bestiller middag og overnatting til alle deltakere, dersom annen beskjed ikke gis ved påmelding.

 

Målgruppe: 
Arbeidsgiverrepresentanter, tillitsvalgte og verneombud i rettssubjektet Den norske kirke.

Ved interesse utover antall plasser vil plassene fordeles forholdsmessig mellom fagforeningene.

Kursoversikt: 

Det er allerede avholdt kurs i Møre, Nidaros, Hamar, Bjørgvin og Oslo bispedømme. 

Sted Dato
Sør-Hålogaland 14.-15. januar 2020
Agder og Telemark 3. - 4. februar 2020 
Stavanger 11. - 12. februar 2020 
Tunsberg 17. - 18. mars 2020 
Nord-Hålogaland  29. - 30. april 2020 
Borg  12. - 13. mai 2020

Pris:
Kurset er gratis.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 
 

Mer informasjon:
Spørsmål om kurset kan rettes til KA v/ direktør Ingrid B. Tenfjord eller Presteforeningen v/ forhandlingssjef Kristian Mollestad.

Praktiske spørsmål kan rettes til kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen.

 

Meld dere på kurset her

 

 
Powered by Cornerstone