Bilde: www.pexels.com
Bilde: www.pexels.com     
06.09.2019
Kurs for utenlandske kirkemusikere/Courses for foreign church musicians
Kurset er i Tromsø, og består av to samlinger. Datoene er: 17.-19.okt. og 21.-22.nov. 2022. NB! FÅ LEDIGE PLASSER IGJEN!

Kurset er initiert og finansiert av Fagutvalg for kirkemusikk (FUM), og arrangeres i samarbeid mellom KIN (Kirkemusikksenter Nord), KUN (Kirkelig utdanningssenter nord), Nord-Hålogaland bispedømme og Sør-Hålogaland bispedømme.

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i hva det innebærer å jobbe som kirkemusiker i Den norske kirke, samt å bidra til erfaringsdeling og refleksjon rundt egen praksis.

Målgruppe: Kurset er beregnet på utenlandske og/eller ufaglærte kirkemusikere som er ansatt i Den norske kirke

Læringsutbytte: Etter gjennomført kurs skal deltagerne:
• ha kunnskap om musikkens plass i Den norske kirkes virksomhet
• ha kunnskap om kirkemusikerens arbeidsoppgaver
• ha kunnskap om kirken som en tverrfaglig arbeidsarena
• ha grunnleggende forståelse for liturgisk spill og korledelse i en norsk kontekst
• kunne anvende faglig kunnskap og utøvende ferdigheter i et tverrfaglig samarbeid
som kirkemusiker i Den norske kirke
• kunne reflektere over egen profesjonsutøvelse i Den norske kirkes kontekst
• ha innsikt i kirkemusikktjenestens formål
• kjenne til nytenkning, planarbeid og reformer i Den norske kirke
• kjenne til Den norske kirkes gudstjenesteordning
• kjenne til Den norske kirkes salmebøker og koralbøker

Undervisningsformer: Teoretiske og praktiske foredrag, samtale, undervisning i utøvende fag (liturgisk spill og korledelse) og deltagelse på salmekveld og kveldsgudstjeneste. Det skal leveres et skriftlig refleksjonsnotat knyttet til egen erfaring som kirkemusiker i Den norske kirke mellom kursbolkene.

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Det meste vil skje i Grønnåsen kirke i Tromsø, men det vil også bli noen forflytninger innad i Tromsø.

Tid:19.- 21.okt. og 21.- 22.nov. 2022.

Kursavgift: Det er en egenandel på kr. 5000 for hele kurset. Prisen inkluderer overnatting, kursinnhold, kursmateriell og alle måltider.
Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) finansierer store deler av kurset, og det er derfor ikke anledning til å søke om individuelt stipend til dette formålet.

E-læring: Kursdeltakerne vil i tillegg få tilsendt e-læringsmoduler som skal gjennomfås før kurset. Disse blir tilsendt ca. 1.oktober.

Ved spørsmål: 
Peter Vang, opplæringskonsulent Kirkemusikksenter Nord, tlf. 90870608/orgelnerd@gmail.com, eller Eldbjørg Leinebø Ekre, seniorrådgiver KA/sekretær i FUM, tlf. 41610918 / eldbjorg.ekre@ka.no

Les mer og meld deg på her:

 

 


 

 
Powered by Cornerstone