02.12.2019
Å lage leir - organisering, ledelse og metode - 16.-17. november 2020
Fagutvalg for kirkelig undervisning arrangeret kurset i "Å lage leir", 16.-17. november.

Sted: Scandic Oslo Airport, Ravnievegen 15, Gardermoen

Dato: 16.-17.november 2020

Hvorfor arrangerer vi leir for barn og unge, og hva er det som kjennetegner en god leir? Hvordan lede og organisere en leir?

Kurset vil gi en grunnleggende innføring i arbeidstidsbestemmelser (leiravtalen), juridisk ansvar og beredskap på leir. Det vil også være fokus på prosjektledelse, bruk av foresatte, frivillige og ungdomsledere på leir, grensesetting og bruk av sosiale medier. Det vil være innledninger, erfaringsdeling og gruppearbeid.

Målsettingen for kurset er å styrke kompetansen hos kirkelige ansatte ved gjennomføring av leir. Selv om flere leirer avlyses på grunn av Covid-19, er leir like full aktuelt. Mange organiserer "bo-hjemme-leirer", eller arrangerer leirer med færre deltakere. 

Vanlige smittevernregler blir overholdt også på dette kurset!

Det er oppstart mandag 16.nov. kl. 1030. Kurset avslutter tirsdag 17.nov.kl. 1530.

Pris:

Påmelding før 1. oktober 2020:

Deltakeravgiften for undervisningsansatte i kirkelige fellesråd er kr. 2500,-      

For andre deltakere er prisen kr. 4500,- 

Påmelding etter 1.oktober 2020:

Deltakeravgiften for undervisningsansatte i kirkelige fellesråd er kr. 3000,-                                                    

For andre deltakere er prisen kr. 5000,-   

 

Påmelding skjer via KAs hjemmeside, her. 

 

Reise må dekkes av den enkelte.     

Kurset er subsidiert av OU-midler.                                                                                                                                                                                                                                                  Om OU-midler, se her: www.ou.info.no.

 

Målgruppe: Åpent for alle med ansvar for leir/weekend. Kateketer, menighetspedagoger, prester, organisasjonsansatte, o.a.

Bidragsytere: Bente Vangnes Espenes (KA), Silje Letmolie Hjeldsbakken (KA), Eldbjørg Leinebø Ekre (KA), Harald Skarsaune (KUFO), Eivind Bjørklund (ass. kirkeverge i Ringsaker), Nina Engen (kateket, Høvik), Karsten Torp (kateket, Gjøvik), Knut Tveitereid (førsteamanuensis, MF),  m.fl.

Arrangør: Partssammensatt fagutvalg for kirkelig undervisning i KA-sektoren. Les om fagutvalget her: https://ouinfo.no/fagutvalg/fagutvalg-for-kirkelig-undervisning/

Program. Leirkurs. 16.-17.november 2020

Dag 1:

1030: Velkommen og presentasjon

1045-1115: Å rigge leir, v/Nina Engen

1115-1200: Hva er viktig? Møte med en arbeidsgiver, v/Eivind Bjørklund

1200: Lunsj

1300-1500: Et arbeidsgiverperspektiv på leir! Om rammer for leir, juridisk ansvar, beredskap, risikovurdering og grenseoverskridande adferd, bruk av sosiale medier på leir, v/Bente Vangnes Espenes og Silje Letmolie Hjeldsbakken 

1500-1530: Pause

1530-1700: Arbeidstid på leir, bemanning og samspill mellom arbeidsgiverlinjer m.m. 
Innledning og arbeid med case, v/Harald Skarsaune

1800: Middag

2000: Kveldstema over en kopp kaffe! Innledning og samtale ved Knut Tveitereid

Tema: Hva gjør vi når kirkelig ungdomsarbeid lykkes over tid?  

 

Dag 2:

0900-1030: Å være prosjektleder for leir v/Nina Engen            

1045-1215: Leir for alle? Innhold og metode, inkludering og mangfold. v/Eldbjørg Leinebø Ekre

1215-1315: Lunsj

1315-1430: Å arbeide systematisk med ungdomsledere, v/Karten Torp

1445-1515: Trygg i rollen som voksen på leir, v/ Harald Skarsaune

1515-1530: Takk for nå!

1530: Slutt.

 

 

 

 

 
Powered by Cornerstone