28.10.2022
OU1/kirkelig undervisning
Inviterer til webinarserie om leirarbeid
Fagutvalg for kirkelig undervisning setter opp fire webinarer i mars 2023.

Mange menigheter har erfaring med leirarbeid for ulike aldersgrupper. Leir er en egnet arena for å bygge kristent fellesskap og dele kristen tro.  Leir kan bidra til å styrke eller starte et barne- og ungdomsarbeid i menigheten.  Hvordan kan flere barn og ungdom få leirerfaring? Må man sove borte? Er leir for alle? I det første webinaret vil menigheter og organisasjoner dele erfaringer med bl.a. ulike type leirer, rekruttering til leir og samarbeid om leir. I webinar 2, 3 og 4 vil vi se nærmere på rammer og regler for gjennomføring av trygge og forsvarlige leirer.

Bli med på webinarserie om leirarbeid i mars 2023. Det vil bli avholdt fire webinarer i regi av OU1/Kirkelig undervisning.
torsdag 2.mars kl. 0900, fredag 10., 17. og 24. mars kl. 0900-1000.


Rammer og regler på leir!

1.Bli med på leir!
Erfaringer med ulike typer leirer

2. Å rigge leir! Fra ide til konsept
Organisering, gjennomføring og evaluering.
Prosjektledelse og arbeidsledelse på leir

3.Trygg leir! Hvem har ansvar for hva?
Juridisk og økonomisk ansvar, ROS-analyse, HMS, politiattest, varsling, mm.

4.Forsvarlig leir for alle!
Arbeidstid, oppgavefordeling og ansvar for ansatte, ungdomsledere og voksenledere.

 

Arrangør er Fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU) i OU1-ordningen.

 
Powered by Cornerstone