02.12.2019
Å lage leir - organisering, ledelse og metode - kommer som kurs vinter/vår 2022
Fagutvalg for kirkelig undervisning arrangerer kurset i "Å lage leir" vinter/vår 2022. Dato kommer!

Sted: Scandic Oslo Airport, Ravnievegen 15, Gardermoen

Dato: Vinter/vår 2022

Hvorfor arrangerer vi leir for barn og unge, og hva er det som kjennetegner en god leir? Hvordan lede og organisere en leir?

Kurset vil gi en grunnleggende innføring i arbeidstidsbestemmelser (leiravtalen), juridisk ansvar og beredskap på leir. Det vil også være fokus på prosjektledelse, bruk av foresatte, frivillige og ungdomsledere på leir, grensesetting og bruk av sosiale medier. Det vil være innledninger, erfaringsdeling og gruppearbeid.

Målsettingen for kurset er å styrke kompetansen hos kirkelige ansatte ved gjennomføring av leir. Mange leirer har blitt og blir avlyst på grunn av Covid-19. Pandemien har utfordret menigheter med tanke på metoder, men leir er like full aktuelt. Mange organiserer "bo-hjemme-leirer", eller arrangerer leirer med færre deltakere. Og etter pandemien vil leirer med mange deltakere igjen være aktuelt.
                                                                                                                                                   

Målgruppe: Åpent for alle med ansvar for leir/weekend. Kateketer, menighetspedagoger, prester, organisasjonsansatte, o.a.

Bidragsytere: Bente Vangdal Espenes (KA), Eldbjørg Leinebø Ekre (KA), Harald Skarsaune (KUFO), Eivind Bjørklund (ass. kirkeverge i Ringsaker), Nina Engen (kateket, Høvik), m.fl.

Arrangør: Partssammensatt fagutvalg for kirkelig undervisning i KA-sektoren. Les om fagutvalget her: https://ouinfo.no/fagutvalg/fagutvalg-for-kirkelig-undervisning/

NB! Programmet under er program fra 2020, som ble avlyst på grunn av Covid-19. Program for nytt kurs vil bli lagt ut her så snart det er mulig å sette ny dato.

Dag 1:

1030: Velkommen og presentasjon

1045-1115: Å rigge leir, v/Nina Engen

1115-1200: Hva er viktig? Møte med en arbeidsgiver, v/Eivind Bjørklund

1200: Lunsj

1300-1500: Et arbeidsgiverperspektiv på leir! Om rammer for leir, juridisk ansvar, beredskap, risikovurdering og grenseoverskridande adferd, bruk av sosiale medier på leir, v/KA

1500-1530: Pause

1530-1700: Arbeidstid på leir, bemanning og samspill mellom arbeidsgiverlinjer m.m. 
Innledning og arbeid med case, v/Harald Skarsaune

1800: Middag

2000: Kveldstema over en kopp kaffe! Innledning og samtale ved Knut Tveitereid

Tema: Hva gjør vi når kirkelig ungdomsarbeid lykkes over tid?  

 

Dag 2:

0900-1030: Å være prosjektleder for leir v/Nina Engen            

1045-1215: Leir for alle? Innhold og metode, inkludering og mangfold. v/Eldbjørg Leinebø Ekre

1215-1315: Lunsj

1315-1430: Å arbeide systematisk med ungdomsledere, v/Karsten Torp

1445-1515: Trygg i rollen som voksen på leir, v/ Harald Skarsaune

1515-1530: Takk for nå!

1530: Slutt.

 

 

 

 

 
Powered by Cornerstone