Photo by Luke Porter on Unsplash     
15.01.2023
OU1/kirkelig undervisning
Velkommen til webinarer om leirarbeid
Fagutvalg for kirkelig undervisning inviterer til fire gratis webinarer i mars.

Mange menigheter har erfaring med leirarbeid for ulike aldersgrupper. Leir er en egnet arena for å bygge kristent fellesskap og dele kristen tro, og det kan bidra til å styrke eller starte et barne- og ungdomsarbeid i menigheten. 

Hvordan kan flere barn og ungdom få leirerfaring? Må man sove borte? Er leir for alle? I webinar 1, 2 og 3 vil vi se nærmere på rammer og regler for gjennomføring av trygge og forsvarlige leirer. I det fjerde webinaret vil menigheter og organisasjoner dele erfaringer med bl.a. ulike type leirer, rekruttering til leir og samarbeid om leir.

Påmelding: Det er egen påmelding til hvert webinar, da du kan delta på de webinarene du selv ønsker, men vi anbefaler å delta på alle fire! Uansett hvor mange du skal delta på, må du huske å melde deg på hvert enkelt webinar!  

1. Å rigge leir! Fra ide til konsept
Organisering, gjennomføring og evaluering. Prosjektledelse og arbeidsledelse på leir.
Når: Fredag 10. mars kl. 0900-1000
Påmelding webinar 1

2.Trygg leir! Hvem har ansvar for hva?
Juridisk og økonomisk ansvar, ROS-analyse, HMS, politiattest, varsling, mm
Når: Fredag 17. mars kl. 0900-1000
Påmelding webinar 2

3.Forsvarlig leir for alle!
Arbeidstid, oppgavefordeling og ansvar for ansatte, ungdomsledere og voksenledere.
Når: Fredag 24. mars kl. 0900-1000
Påmelding webinar 3

4. Bli med på leir!
Erfaringer med ulike typer leirer, rekruttering til leir og samarbeid om leir. 
Når: Fredag 31. mars kl. 10.00-11.00
Påmelding webinar 4

Program webinar 4:

  • Samarbeid om leir - NMSU v/ Åse Mari Kessel
  • Hvordan ulike leirtyper kan være inkluderende for alle:  
  1. Acta Vestfold-Buskerud v/Stein Joar Myrvang – «Gamingleir» for tweens 
  1. Acta Agder v/ Elisabeth Dørdal - «Leir på en dag» menighetssamarbeid i Kristiansand for barn og ungdom fra ulike migrantmenigheter  
  1. Kateket i Fyllingsdalen, Gunn Waage Austad – «Bo-hjemme-leir» 
  • Rekruttering til leir - KRIK v/ generalsekretær Vegard Husby 

 

 

Målgruppe:
Arbeidsgiver og arbeidstaker med ansvar for leirarbeid. Vi anbefaler arbeidsgiver og arbeidstaker å se på webinarene sammen.

  • Webinar 1-3 handler om rammer og ansvar på leir, og har i særlig grad hovedleder/prosjektleder/leirsjef for leir og arbeidgiver som målgruppe. Vi anbefaler at både arbeidsgiver og arbeidstaker sammen deltar på de tre første webinarene. 
  • Webinar 4 har en bred målgruppe, der alle som er interessert i leirarbeid og/eller jobber med dette, vil ha stor nytte av å delta. Det blir deling av ressurser og gode erfaringer rundt leir. 

Arrangør: OU1/Fagutvalg for kirkelig undervisning i KA-sektoren

Redd for å gå glipp av noe viktig? Meld deg på nyhetsbrev og få OU-tiltakene rett i innboksen!

 
Powered by Cornerstone