02.12.2019
Å lage leir - organisering, ledelse og metode - 16.-17. november 2020
Fagutvalg for kirkelig undervisning arrangeret kurset i "Å lage leir", 16.-17. november.

Sted: Scandic Oslo Airport, Ravnievegen 15, Gardermoen

Dato: 16.-17.novmeber 2020

Hvorfor arrangerer vi leir for barn og unge, og hva er det som kjennetegner en god leir? Hvordan lede og organisere en leir?

Kurset vil gi en grunnleggende innføring i arbeidstidsbestemmelser (leiravtalen), juridisk ansvar og beredskap på leir. Det vil også være fokus på prosjektledelse, bruk av foresatte, frivillige og ungdomsledere på leir, grensesetting og bruk av sosiale medier. Det vil være innledninger, erfaringsdeling og gruppearbeid.

Målsettingen for kurset er å styrke kompetansen hos kirkelige ansatte ved gjennomføring av leir.

Det er oppstart mandag 16.nov. kl. 1030. Kurset avslutter tirsdag 17.nov.kl. 1530.

Pris:

Påmelding før 1. oktober 2020:

Deltakeravgiften for undervisningsansatte i kirkelige fellesråd er kr. 2500,-      

For andre deltakere er prisen kr. 4500,- 

Påmelding etter 1.oktober 2020:

Deltakeravgiften for undervisningsansatte i kirkelige fellesråd er kr. 3000,-                                                    

For andre deltakere er prisen kr. 5000,-   

 

Påmelding skjer via KAs hjemmeside, her. 

 

Reise må dekkes av den enkelte.     

Kurset er subsidiert av OU-midler.                                                                                                                                                                                                                                                  Om OU-midler, se her: www.ou.info.no.

 

Målgruppe: Åpent for alle med ansvar for leir/weekend. Kateketer, menighetspedagoger, prester, organisasjonsansatte, o.a.

Bidragsytere: Bente Vangnes Espenes (KA), Silje Letmolie Hjeldsbakken (KA), Eldbjørg Leinebø Ekre (KA), Harald Skarsaune (KUFO), Eivind Bjørklund (ass. kirkeverge i Ringsaker), Nina Engen (kateket, Høvik), Karsten Torp (kateket, Gjøvik), Knut Tveitereid (førsteamanuensis, MF),  m.fl.

Arrangør: Partssammensatt fagutvalg for kirkelig undervisning i KA-sektoren. Les om fagutvalget her: https://ouinfo.no/fagutvalg/fagutvalg-for-kirkelig-undervisning/

Innhold:

 • Hva er egentlig en leir? Ulike typer leir/weekend med ulike rammer og muligheter
 • Arbeidstidsbestemmelser og leirbestemmelser, arbeidsplaner og samordning av ressurser
 • Juridisk ansvar - hvem har ansvar for hva? Mulige blindsoner
 • Arbeidsgivers bidrag, bemanning, forsikring m.m.
 • Beredskap på leir 
 • Grensesetting og bruk av sosiale medier
 • Prosjektledelse. Praktisk og pedagogisk planlegging av en leir. Eksempler fra praksis
 • Frivillige på leir. Ungdomsledere, foresatte m.fl.
 • Trygg i rollen som leder på leir
 • Innhold og metode.
 • Gruppearbeid og erfaringsdeling
 • Et teologisk og praktisk perspektiv på inkludering, tilrettelegging og mangfold
 • Kveldssamtale om ungdomsarbeid v/Knut Tveitereid m.fl.

 

Program: Kommer!

 

 
Powered by Cornerstone