17.02.2020
Tilskudd til selvstendig faglig arbeid - søk innen 15.november for studiepermisjon i 2021
Har du vært lenge i arbeid? Trenger du en pause til faglig fordypning? Søk om inntil 6 ukers studiepermisjon!

Tilskudd til selvstendig faglig arbeid for ansatt innen kirkelig undervisning
Det er etablert en egen tilskuddsordning for inntil 6 uker studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning. Det kan i tillegg søkes om et tilskudd på kr 10000 til dekking av utgifter til arbeidet. Studiepermisjonen skal brukes til selvstendig faglig fordypning og/eller faglig utviklingsarbeid. Det gis ikke stipend til masterskriving. Det vil styrke søknaden om arbeidet resulterer i et konkret produkt, for eksempel en artikkel i et fagtidsskrift, en ressurs/praksis i ressursbanken, et foredrag el.l. 

De avsatte midlene er øremerket ansatte innen kirkelig undervisning. Det deles ut 1 stipend per år. For å kunne søke må søker ha vært minimum 5 år i en stilling innen kirkelig undervisning. Søknader vurderes på grunnlag av arbeidsgivers begrunnelse og anbefaling, samt prosjektbeskrivelse. Vi oppfordrer til realisme på hva som kan gjennomføres på 6 uker. 

Søk innen 15.november for studiepermisjon i 2021. Vurdering av innkomne søknader og tildeling skjer umiddelbart etter søknadsfrist.

 Krav til søknaden:

  • Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten
  • Prosjektbeskrivelse
  • En refleksjon over hvordan prosjektet kan komme kirkelig undervisning til gode
  • Et enkelt budsjett (oversikt over utgifter og permisjonskostnader)
  • Arbeidsgivers anbefaling av tiltaket og bekreftelse på permisjon (eget vedlegg)
  • Navn og kontonummer for arbeidsgiver/kirkelig fellesråd
  • Søknaden skal ikke overstige 4 sider

Søknader sendes på mail til: eldbjorg.ekre@ka.no med kopi til Harald Skarsaune i KUFO Kirkelig undervisningsforbund: harald@kufo.org). Merk i kommentarfeltet: "Søknad om studiepermisjon".

Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver Eldbjørg Leinebø Ekre (41610918/eldbjorg.ekre@ka.no) for veiledning rundt denne stipendordningen.

 
Powered by Cornerstone