27.03.2020
Gudstjenestens musikalitet i ord og toner, 10 studiepoeng
Dette er et samlingsbasert deltidsstudium som går over 2 semester. Studiet er for kirkemusikere og for prester. Kursansvarlige er NMH og MF. Søknadsfrist til studiet er 15.mai.

Hvordan kan liturger og kirkemusikere samarbeid om å gjøre gudstjenesten til et helhetlig uttrykk? Studiet vil gi deg en innsikt om deg selv som liturg eller kirkemusiker, og kunnskap og erfaring om hvordan dere kan samhandle og bruke hverandre som ressurser i arbeidet med å utforme gudstjenesten. 

Ved en bred, tverrfaglig tilnærming vil studiet gi metoder og innspill til samarbeidet mellom kirkemusikere og prester om gudstjenesten. Gjennom verksteder, foredrag, gruppearbeid og fordypning i litteratur og musikk vil kursdeltagerne få inspirasjon til refleksjon over egen liturgisk praksis og verktøy for samarbeid på tvers av profesjoner.

Studiet gis i samarbeid mellom MF Vitenskapelige høgskole og NMH Norges musikkhøgskole.

Samlingsdatoer: 
Studiet består av to samlinger i Oslo hhv. høsten 2020 og våren 2021, fra lunsj tirsdag til lunsj fredag.

Samling 1. Uke 43: 20.-23.oktober 2020

Samling 2. Uke 15: 13.-16. april 2021

Pris: kr. 12000

FUM deler ut kr. 8000 i stipend til kirkemusikere som ønsker å delta på dette studiet. Husk å søke om stipend før 1. mai 2020.

For mer informasjon og påmelding, se her:

https://nmh.no/studier/videreutdanning/gudstjenestens-musikalitet

 

 

 
Powered by Cornerstone