03.09.2020
Økonomisk støtte til samlinger i forbindelse med digitale konferanser
Fagutvalget for diakoni i KA-sektoren (FUD) lyser ut stipender til lokale samlinger knyttet til konferanser om nyskapende diakonalt arbeid med barn og unge.

Blå Kors samarbeider med en rekke kirkeaktører om to konferanser skreddersydd for menigheter og deres samarbeidspartnere. Konferansene er åpne for alle interesserte:

  • Onsdag 21. oktober fra 9:30-11:30 – Nyskapende ungdomsarbeid – i samarbeid med kirker i Rogaland og Vestland fylke.
  • Torsdag 19. november fra 9:30-13:00 – Nyskapende samarbeid – i samarbeid med kirker i Trøndelag.

Du får:

  • Hjelp til å utvikle treffsikre diakonale tilbud til barn og unge
  • Råd for bedre nettverk og samarbeid med andre i lokalsamfunnet
  • Metoder for å fange opp unge som faller utenfor (på grunn av rus, psykisk helse, eller annet)

Påmelding skjer på Blå Kors' nettside.

Konferansene støttes økonomisk av Helsedirektoratet og Kirkerådet for Den norske kirke.

Fagutvalget for diakoni i KA-sektoren (FUD) lyser ut stipender til lokale samlinger knyttet til konferansene over.  

FUD ønsker å stimulere til lokale samlinger omkring temaet nyskapende diakonalt arbeid. Det vil være ulike måter å løse dette på lokalt, men et eksempel kan være at dere deltar på konferansen sammen, spiser lunsj og etterpå har en samtale om hvordan man lokalt kan utvikle det diakonale arbeidet. FUD har også utarbeidet et kursmateriell om samskaping, som dere kan vurdere å sette opp regionalt.

Kirkeverger/daglig ledere/diakoner/diakonimedarbeidere kan søke om inntil 5.000 kr til dekke av lunsj/lokale/reiseutgifter.

Søknad med beskrivelse av prosjektet og et oversiktlig budsjett sendes FUDs sekretær innen 25. september. For spørsmål kontakt Linn Maria Kierulf på tlf. 932 47 002.

 
Powered by Cornerstone