17.02.2021
Samskaping - hefte og kursmateriell

I 2019 fikk Fagutvalget for diakoni utarbeidet hefte og kursmateriell om samskaping. Samskaping og sosial innovasjon er en ny arbeidsform der flere aktører sammen skaper verdier og relasjonell velferd gjennom nye arbeidsmåter og nye samarbeidsformer. Kjerneverdier i samskaping er likverdighet og involvering. Lokalkirken kan her ta en rolle både ved å delta når andre inviterer til samskaping eller ved at kirken selv inviterer til møteplasser for sosial innovasjon. Kirken kan bli en diakonal entreprenør som blir en naturlig og sentral samarbeidspartner i lokalmiljøet. Heftet og kursmateriellet skal revideres i 2021.

Her finner du materiellet. 

 
Powered by Cornerstone