10.05.2021
Hvilket OU-tilbud ønsker du?
Jobber du med diakoni, kirkemusikk eller kirkelig undervisning? Da vil vi høre din mening!

OU-ordningen står for «opplæring og utvikling» og er et spleiselag mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i Den norske kirke – fordi partene er enige om at økt kunnskap og kompetanse er et gode for alle.

Hver måned betaler både arbeidsgiver og arbeidstaker inn en sum som disponeres til kurs, konferanser, fagdager og stipender. Pengene disponeres av et partssammensatt styre som har opprettet ulike fagutvalg.

Fagutvalgene for diakoni, kirkemusikk og kirkelig undervisning ønsker å forbedre og spisse arbeidet med etter- og videreutdanning. For å vite hva målgruppen ønsker og trenger, har vi laget denne undersøkelsen, som vi håper du vil svare på. Den er anonym.

Ettersom OU-sekretariatet ikke har tilgang på e-postadresser til de ansatte i virksomhetene, distribueres den via kirkevergene og fagforeningene og ellers der vi tror at den treffer målgruppen. Det kan derfor hende at den dukker opp i innboksen din eller andre steder flere ganger, men du skal bare svare én gang.

Tusen takk for dine svar!

 
Powered by Cornerstone