Photo by Constantin Wenning on Unsplash     
10.11.2021
Utlysning av midler til tillitsvalgtopplæringen for 2021
Midler til årets tillitsvalgtopplæring i rDnk skal fordeles. Søk senest 8. desember!

70 prosent av midlene i OU-ordningen for rettssubjektet Den norske kirke skal fordeles til tillitsvalgtopplæring i regi av arbeidstakerorganisasjonene.

Det utlyses nå midler for kurs som er eller skal bli avholdt i 2021. Søknad fra fagforeningene sendes OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke («OU2») per e-post til sekretær Lisa Jensen Jåma senest 8. desember 2021. Merk e-posten «Midler til tillitsvalgtopplæring».

Søknaden skal inneholde opplysninger om kurset/kursene som avholdes i 2021, slik som: antall dager/timer, formål og tema, antall deltakere, søknadsbeløp og budsjett.

Tillitsvalgtmidlene vil bli forholdsmessig fordelt ut fra antall medlemmer tilsatt i rDnk i den enkelte fagforening, jf. mandatet. Det vil bli avkrevd en rapport for gjennomført tiltak.

Søknadene vil bli behandlet i styremøte medio desember 2021. Ved spørsmål, ta kontakt med OU-styrets sekretær på e-post eller telefon 932 41 595.

 
Powered by Cornerstone