Illustrasjonsfoto: Torstein Kiserud/KA     
02.06.2022
OU1/kirkemusikk
Stipend til samskapingsprosjekt innen kirkemusikk
15.000 kroner til tre prosjekter der kirkemusikken er "navet". Søknadsfrist er 1. oktober.

FUM (Fagutvalg for kirkemusikk) lyser ut tre stipend der kirkemusikken er "motoren" i et samskapingsprosjekt. Kanskje er prosjektet allerede i gang og trenger å videreutvikles. Kanskje har du som er kirkemusiker et samskapings-prosjekt som du ønsker å dra i gang. Da kan du søke om kr. 15000 som en drahjelp i prosjektet.

Samskaping er en form for samarbeid det snakkes mye om for tiden. Det handler om å utvikle tiltak gjennom samarbeid der flere parter deltar på et likeverdig grunnlag. "Sammen får vi til mer" er et godt slagord for samskaping. 

For å søke om midler er det et krav at samskapings-prosjektet skjer i samarbeid med andre aktører i lokalsamfunnet, som det frivillige kultur – og foreningslivet og/eller med kommunale eller ideelle instanser. Initiativet til prosjektet kan gjerne komme fra kirka, men også fra andre aktører/samarbeidspartnere. I et samskapings-prosjektet deltar alle som likeverdige parter i et reelt samarbeid.

Vi lyser ut 3 stipend på kr. 15000. Fristen er 1. oktober, og midlene skal brukes høsten 2022 og/eller våren 2023.

Du søker her:Stipend til samskapingsprosjekt innen kirkemusikk

Er du interessert i å lære med om samskaping som metode? Les her: Samskapings-hefte og 2 filmer om samskapings-prosjekt

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at noen har hatt problemer ved innsending av søknad. Les derfor dette nøye: Når du søker, tilpass innholdet til ruta i skjermen. Ikke skriv lenger enn at du kan lese din egen tekst i ett bilde, altså IKKE skriv mer enn ruta tilltater! Skriv kort! Lange tekster vil føre til problemer ved innsending, og du vil motta en feilmelding. For å unngå dette: Ikke klipp og lim - legg heller ved et vedlegg!

 

Ved spørsmål, kontakt:
Eldbjørg Leinebø Ekre (sekretær i fagutvalg for kirkemusikk, FUM)
seniorrådgiver for EVU og kompetanseutvikling i KA-sektoren
41610918
eldbjorg.ekre@ka.no

 
Powered by Cornerstone