02.06.2022
OU1/kirkelig undervisning
Stipend til studier innen psykisk helse og sjelesorg
Nå kan du søke om stipend til studier innen psykisk helse og sjelesorg. Søknadsfrist er 1. oktober.

NB! Vi gjør oppmerksom på at noen har hatt problemer ved innsending av søknad. Les derfor dette nøye: Når du søker, tilpass innholdet til ruta i skjermen. Ikke skriv lenger enn at du kan lese din egen tekst i ett bilde, altså IKKE skriv mer enn ruta tillater! Skriv kort! Lange tekster vil føre til problemer ved innsending, og du vil motta en feilmelding. For å unngå dette: Ikke klipp og lim - legg heller ved et vedlegg!

Fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU) ser behovet for økt kompetanse innen forbyggende arbeid, psykisk helse og sjelesorg for ansatte innen kirkelig undervisning. Det kan søke om stipend til enkeltstående kurs eller studiepoengsgivende kurs. Det er en rekke instanser som tilbyr kurs innenfor tematikken, blant annet Modum Bad: Modum bad kurs - etterutdanning og VID Vitenskapelige høgskole VID studier-kurs

Det lyses ut tre stipend à 15.000 kroner. Fristen er 1. oktober, og midlene skal brukes høsten 2022 eller våren 2023.

Du søker her: Individuelt OU-stipend innen kirkelig undervisning

Ved spørsmål, kontakt:
Eldbjørg Leinebø Ekre (sekretær i fagutvalg for kirkemusikk, FUM)
seniorrådgiver for EVU og kompetanseutvikling i KA-sektoren
41610918
eldbjorg.ekre@ka.no

 
Powered by Cornerstone