Photo by Headway on Unsplash     
15.03.2023
OU2
Utlysning av midler til tillitsvalgtopplæringen for 2023
OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke utlyser midler til tillitsvalgtopplæringen for 2023. Søknadsfrist 3. mai.

70 prosent av midlene i OU-ordningen for rettssubjektet Den norske kirke skal fordeles til tillitsvalgtopplæring i regi av arbeidstakerorganisasjonene.

Det lyses nå ut midler for kurs som er eller skal bli avholdt i 2023. 

Søknad fra arbeidstakerorganisasjonene sendes OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke («OU2») ved sekretær Anja Høiby-Nikolaisen på e-post anja@ka.no. Søknader må være sendt senest 3. mai 2023. Merk e-posten «Midler til tillitsvalgtopplæring OU2».

Søknaden skal inneholde følgende:

  • Antall kurs/opplæring som er planlagt, inkl. antall dager/timer og om kursene skal avholdes fysisk eller digitalt
  • Formål og tema
  • Målgruppe og målsetting
  • Antall deltakere
  • Søknadsbeløp og budsjett

I søknaden skal det også oppgis antall medlemmer for arbeidstakerorganisasjonen ansatt i rDnk, samt antall tillitsvalgte. Tillitsvalgtmidlene vil i utgangspunktet bli forholdsmessig fordelt ut fra antall medlemmer tilsatt i rDnk i den enkelte fagforening, jf. mandatet. Arbeidstakerorganisasjonene kan gjerne gå sammen om å arrangere opplæring.

Søknadene vil etter planen bli behandlet i styremøte 30. mai 2023. 

Se hele utlysningen her. 
Se for øvrig vedlegg med retningslinjer for tildeling av tillitsvalgtmidler, som ble vedtatt på styremøtet for OU2 8.12.2022, her

Ved spørsmål, ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen .

 
Powered by Cornerstone