19.05.2008
Kirkegårdspraksis korter veien til fagbrev som anleggsgartner
Som en del av oppfølgingsarbeidet til EVU-utvalget etter Kirkegårdsrapporten "Kvalitet og verdighet", ble det lansert en brosjyre med informasjon om hvordan kirkegårdsarbeidere kan kvalifisere seg til anleggsgartnere.

Kravet til kirkegården og det arbeidet som gjøres der, er høyt, samtidig som endringer i samfunnet stiller nye krav til omstilling, tilpasning og fleksibilitet på arbeidsplassen. Rapporten ”Kvalitet og verdighet” viser at de fleste kirkegårdsarbeidere har mye erfaring, men mange mangler fagutdanning.

Kortere vei til fagutdanning enn mange tror
For mange høres det kanskje ut som et ork å gå i gang med utdanning, men budskapet i brosjyren er at fagutdanning er mer oppnåelig enn mange kanskje tror. Kompetanse­reformen gjør at dette er mye enklere og tar kortere tid enn før. Blant annet skal yrkes­erfaringen utgjøre en stor del av veien til fagbrev. Jo mer erfaring man har, jo kortere er veien til fagbrevet i anleggsgartnerfaget.

Tilpasset undervisning og rett til permisjon
Voksne som ikke har fullført videregående opplæring har rett til gratis opplæring gjennom fylkes­kommunen. Opplæringen skal være tilpasset erfaringen, kunnskapen og livssituasjonen til den enkelte.
All videregående opplæring i regi av fylkeskommunen er gratis, men det fins også private aktører som tilbyr opplæring mot betaling.
Hvis man har jobbet i minst tre år og hos samme arbeidsgiver de to siste årene, kan man ha rett på ulønnet utdanningspermisjon.

Strategisk for arbeidsgiver
En fagutdanning i anleggsgartnerfaget er som oftest også en etterutdanning som mange arbeidsgivere vil se på som strategisk i arbeidet med å utvikle kvaliteten på det tilbudet som tilbys. Det åpner for muligheten til å tenke permisjon med lønn, eller kombinasjoner av ulønnet og lønnet permisjon.

Det er det partssammensatte utvalget som arbeider med etter- og videreutdanningssaker (EVU-utvalget) som gir ut brosjyren. Målgruppen for brosjyren er først og fremst arbeidsgiverne og medlemmene i Fagforbundet og KFO.

 

 
Powered by Cornerstone