09.01.2014
Kirketjenerskolen 1
Kirketjenerskolen 1 består av generelle vaktmesterfaglige temaer. Studiet tilbys av NKI og tas som fjernundervisning.

Innhold

Kurset inneholder innføring i følgende emner:
* Energiøkonomisering (ENØK)
* Elektriske anlegg
* Forvaltning, drift og vedlikehold
* Renhold

Kurset gir kort innføring i studieteknikk.
Opplæringen er bygget på elementer fra NKIs Vaktmesterskole. Kursdeltakere som fullfører Kirketjenerskolen 1, kan få dette godskrevet i forhold til eventuell senere fullføring av Vaktmesterskolen.

 

Ingen eksamen

Det er ingen eksamen i Kirketjenerskolen 1. Kurset godkjennes ved å få godkjent 13 innsendingsoppgaver.

 

Kursavgift

Kr. 10 700,-  (pr. 4.9.2020 - se NKIs nettsider for oppdaterte priser).

 

Økonomisk støtte

Fagforbundet og Delta har stipendordninger for sine medlemmer - ta kontakt med dem for mer informasjon.

Begge disse fagforeningene har en øvre ramme for hvor mye de utbetaler i støtte til en person pr år. Dermed kan det lønne seg å ta Kirketjenerskolen 1 og 2 i to forskjellige år, slik at du kan søke om støtte to ganger.
Den enkelte deltaker kan også søke støtte fra Kristelig Studieforbund dersom det arrangeres en studiering. Se www.k-stud.no for mer informasjon.

 

Oppmelding

Oppmeldingen til fjernundervisningsstudiene skjer til NKI. 
Det er fortløpende opptak til fjernundervisningsstudiet og oppmeldingen er bindende.

Mer informasjon og oppmelding finner du på NKIs nettsider her. 

 
Powered by Cornerstone