10.06.2011
Kirketjenerskolen 2
Kirketjenerskolen 2 består av særskilte emner som knytter seg spesielt til kirkebyggets inventar og bruk. Studiet tilbys av NKI og tas som fjernundervisning.

Kurset inneholder innføring i følgende emner:

1. Kirken - et annerledes hus og Kirkerommet - et annerledes rom
2. Orden og renhold i kirken, Stell og vern av kirkelig inventar og utstyr
3. Lover og regelverk, Utvendig ettersyn og vedlikehold og Sikring av kirken mot brann og tyveri
4. Kirkerommet som bruksrom og Inneklima og oppvarming

 

Ingen eksamen

Det er ingen eksamen i Kirketjenerskolen 2. Kurset godkjennes ved å få godkjent fire innsendingsoppgaver.

 

Kursavgift

Kr. 6100,-  (pr. 4.9.2020 - se NKIs nettsider for oppdaterte priser).

 

Økonomisk støtte

Fagforbundet og Delta har stipendordninger for sine medlemmer - ta kontakt med dem for mer informasjon.
Begge disse fagforeningene har en øvre ramme for hvor mye de utbetaler i støtte til en person pr. år. Dermed kan det lønne seg å ta f. eks. Kirketjenerskolen 1 og 2 i to forskjellige år, slik at du kan søke om støtte to ganger.
Den enkelte deltaker kan også søke støtte fra Kristelig studieforbund (K-stud) dersom det arrangeres en studiering. Se www.k-stud.no for mer informasjon.

 

Oppmelding

Oppmeldingen til fjernundervisningsstudiene skjer til NKI. Det er fortløpende opptak til fjernundervisningsstudiet og oppmeldingen er bindende. Mer informasjon og oppmelding finner du på NKIs nettsider.


 

 
Powered by Cornerstone