Frogn kommune/CC BY-SA 2.0     
25.02.2022
OU1/barnehage
50.000 til barnehager som vil jobbe med nærværsarbeid
Formålet med stipendene er å bidra til å øke nærværet og det gode arbeidsmiljøet i barnehagene. Søknadsfrist er 13. november.

Søknadsfrist: 13. november 2023.

Det partsammensatte OU-styret utlyser to stipender à 25.000 kroner til to barnehager som vil arbeide med å øke nærværet (eller redusere sykefraværet) blant de ansatte.

Det er opp til den enkelte barnehage hvordan de vil jobbe med tematikken.

OU-styret har utarbeidet et hefte kalt «Nærvær og fravær i barnehagesektoren» med relevant materiale på området. (Heftet kan sendes på forespørsel)

Det finnes også tips og råd her.

Spørsmål kan rettes til OU-styrets sekretær Ingvild Engedal på e-post eller tlf. 909 82 481.

Søknadsfristen er 13. november 2023. Søknad med beskrivelse av prosjektet og budsjett sendes på e-post.

OBS! Det er kun barnehager som er med i KA-sektoren som kan søke på disse midlene.

 

 
Powered by Cornerstone