OU-styret

Utvalget er sammensatt av representanter for de sentrale partene, KA og fire av arbeidstakerorganisasjonene; Creo, Fagforbundet, Delta og Diakonforbundet.

Medlemmene i OU-styret er:

Fra arbeidsgiversiden:

Marit Halvorsen Hougsnæs (leder)

Ingrid B. Tenfjord

Øystein Dahle

Marianne Liaklev

 

Fra arbeidstakersiden:

Arne Løseth, Fagforbundet (vara: Bjarne Kjeldsen, Fagforbundet)

Kai Tangen, Delta 

Leiv Sigmund Hope, Diakonforbundet (vara: Harald Skarsaune, Kirkelig Undervisningsforbund)

Anders Hovind, Creo (vara: Trond Dahlen, Creo)

Powered by Cornerstone