Fagutvalg for diakoni

OU-styret har et fagutvalg som skal påpeke og sette igang etterutdanningsbehov for diakoner.

Som et ledd i mer målrettet arbeid for å styrke diakonitjenesten ble fagutvalg for diakoni opprettet i 2014. FUD ble opprettet som et utvalg under OU-styret på det diakonale området. FUD skal bidra til at fellesrådene og den enkelte tilsattes kompetansebehov på det diakonale området blir imøtekommet.

FUD har beslutningsmyndighet innenfor årlige plan- og budsjettrammer fastsatt av OU-styret. FUD skal bidra til at fellesrådene og den enkelte tilsattes kompetansebehov på det diakonale området blir imøtekommet. FUD representerer sektorens bestillerkompetanse og skal samarbeide med utdanningsinstitusjonene slik at formålstjenlige tiltak settes i gang.

Fagutvalg for diakoni (FUD) skal ha 6 medlemmer. Det norske diakonforbund og KA kommer med forslag om 2 representanter hver i utvalget, i tillegg har Kirkerådet en representant og det er en selvstendig fagperson utpekt av OU. Det skal ikke sitte representanter for utdanningsinstitusjonene i utvalget. OU-styret oppnevner alle medlemmene i utvalget.

  • FUD oppnevnes for to år av gangen i etterkant av tariffoppgjør, senest ved årsskiftet.
  • FUD fremlegger forslag til årsplan/tiltak og budsjett for kommende år innen 15. november
  • FUD legger fram årsrapport og regnskap innen 15. januar.
  • FUD skal fortløpende oversende OU-styret sine møtereferater.

 

Utvalget består av Andreas Andersen (KA), Sigrid Flaata (KR), Brita Bye (Diakonforbundet), Kjetil Nordstrøm (KA), Janne Dale Hauger og Ann Kristin Eidsvåg (Diakonforbundet)

Utvalgets sekretær er Linn Maria Kierulf tel: 93247002

Powered by Cornerstone