Tilskudd til partssammensatte regionale samlinger i rDnk
Tilskudd til partssammensatte regionale samlinger i rDnk
Samlingene må inneholde tariff- og lovstoff av et visst omfang, og både KA og minst én av fagforeningene sentralt må inviteres til å bidra.
Les mer
Digital fagdag: Hvordan er vi en kirke for alle?
Digital fagdag: Hvordan er vi en kirke for alle?
Likestilling, inkludering og mangfold i Den norske kirke står på agendaen 21. april. Målgruppen er kirkeverger, proster, personalrådgivere og stiftsdirektører.
Les mer
Rammer og regler for arbeidsforholdet – NÅ er det Nord-Hålogalands tur
Rammer og regler for arbeidsforholdet – NÅ er det Nord-Hålogalands tur
Fjerde forsøk: «Rammer og regler for arbeidsforholdet» arrangeres 27.-28. september i Tromsø.
Les mer
Utlysning av midler til tillitsvalgtopplæringen for 2022
Utlysning av midler til tillitsvalgtopplæringen for 2022
Midler til årets tillitsvalgtopplæring i rDnk skal fordeles. På grunn av lavere aktivitet under pandemien er årets pott ekstra stor.
Les mer
Ny pris: Er dere eller noen du kjenner best på medbestemmelse?
Ny pris: Er dere eller noen du kjenner best på medbestemmelse?
Nominer din kandidat til OU2s medbestemmelsespris innen 5. mai!
Les mer
Digital fagdag om likestilling, inkludering og mangfold
Digital fagdag om likestilling, inkludering og mangfold
Arbeidsgivere, tillitsvalgte og vernetjenesten på alle nivåer i begge arbeidsgiverlinjer inviteres til felles digital fagdag om likestilling 8. februar.
Les mer
1 - 6 av 7
Powered by Cornerstone