Kvalifiseringsstipend til kateket eller menighetspedagog også i 2022
Kvalifiseringsstipend til kateket eller menighetspedagog også i 2022
Kirkerådet fortsetter sin satsing på stipend for deg som vil kvalifisere deg til enten menighetspedagog eller kateket.
Les mer
Kompetansebehov for ansatte innenfor diakoni, kirkemusikk og kirkelig undervisning kartlagt
E-læring: Lanserer nytt introduksjonskurs for alle tilsette i Den norske kyrkja
Ulike stipendordninger for ansatte i kirkelig undervisning i 2022
Ulike stipendordninger for ansatte i kirkelig undervisning i 2022
Her kan du søke om stipend til kompetansetiltak innenfor trosopplæring og øvrig kirkelig undervisning. Det er tre ulike ordninger.
Les mer
Kurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni.
Kurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni.
Arrangør er fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU) i samarbeid med IKO. Nytt kurs kommer høsten 2022!
Les mer
Å lage leir - organisering, ledelse og metode
Å lage leir - organisering, ledelse og metode
Fagutvalg for kirkelig undervisning arrangerer webinar om ulike tema rundt leir i løpet av 2022.
Les mer
1 - 6 av 6
Powered by Cornerstone