Kontakt

Sekretariat for OU-styrene er KA.

Kontaktinformasjon til OU1-styret (OU-styret for fellesråd/menighetsråd): 

Utvalgets leder er Marit Halvorsen Hougsnæs (KA). Dir. tlf : 92 08 47 89. E-post: marit.hougsnes@ka.no

Utvalgets sekretær er Ingvild Engedal (KA). Dir tlf: 90 98 24 81. E-post: ingvild.engedal@ka.no 

 

For kontaktinformasjon til partene i utvalget, se partenes nettsider.

 

Kontaktinformasjon til OU2-styret (OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke): 

Utvalgets leder er Ingrid B. Tenfjord (KA). Dir. tlf: 98 88 92 29. E-post: ingrid.tenfjord@ka.no 

Utvalgets sekretær er Lisa Jåma (KA). Dir. tlf: 93 24 15 95. E-post: lisa.jama@ka.no

 

 

Powered by Cornerstone