Gravplasskolen

Arbeidet på gravplassen er mangfoldig og arbeidsoppgavene krever allsidighet når det gjelder kunnskap og ferdigheter. Gravplasskolen er et utdanningsprogram som består av tre deler som til sammen utgjør en helhet og hvor målet er å gi en grunnleggende innføring i de temaene man møter på i gravplassarbeidet.

Gravplasskolen 1Park og anlegg

Gravplasskolen 2Grunnleggende gravferdskompetanse

Gravplasskolen 3Møte med mennesker

 

Gravplasskolens tre deler kan tas i den rekkefølge man selv ønsker.


Målgruppe

Gravplasskolen er primært rettet mot ansatte som arbeider med praktisk gravplassdrift, men vil også være åpen for andre kirkelig tilsatte eller personer som kan tenke seg et fremtidig arbeid innen gravplassektoren.

Gravplasskolen 3 er et tverrfaglig kursopplegg som retter seg mot gravferdstilsatte, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere, kontortilsatte, klokkere og andre interesserte.

 

Organisering

Ferdigstillelsen av Gravplasskolen og igangsettelsen av tilbudet har blitt ivaretatt av et driftsstyre med medlemmer fra KA, Fagforbundet og Delta.

Gravplasskolen driftes i nært samarbeid med Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget og Norsk forening for gravplasskultur.

Mer informasjon om Gravplasskolens organisering finner du under hver enkelt del av skolen.
Se lenker lenger opp på siden.

 

Finansiering

Fagforbundet og Delta har stipendordninger for sine medlemmer. Ta kontakt med dem for mer informasjon.

 

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om Gravplasskolen kan du ta kontakt med Gravplasskolens driftsstyre v/Anja Høiby-Nikolaisen som kan nås på e-post anja.hoiby-nikolaisen@ka.no eller telefon 994 65 053.

Powered by Cornerstone