Kirketjenerskolen

Kirketjenerskolen er et utdanningsprogram som i tre deler tar for seg generelle vaktmesterfaglige temaer, særskilte emner som knytter seg spesielt til kirkebygget, dets inventar og bruk og møte med mennesker.

Kirketjenerskolen 1 - Kirketjeneren som vaktmester

Kirketjenerskolen 2 - Kirketjeneren som ivaretaker

Kirketjenerskolen 3 - Møte med mennesker


Kirketjenerskolens tre deler kan tas i den rekkefølge man selv ønsker.

 

Det  ble arrangerert sentralt kurs i Kirketjenerskolen 3 den 30.8-1.9 2021.

Det vil bli satt opp nytt kurs i 2022, mer informasjon om dette kommer.

Nyhet:

Fagdager for kirketjenere arrangeres 15.-16. november 2021 Les mer her 


Målsetting

Kirketjenerskolen skal gi kirketjenerne grunnleggende faglig kompetanse innenfor sitt ansvarsområde.

 

Målgruppe

Kirketjenerskolen er primært innrettet mot kirketjenere, men vil også være åpent for andre kirkelig tilsatte eller personer som kan tenke seg en fremtidig tjeneste som kirketjener.

Kirketjenerskolen 3 er et tverrfaglig kursopplegg som retter seg mot gravferdstilsatte, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere, kontortilsatte, klokkere og andre interesserte.
 

Organisering

Kirketjenerskolen drives av et driftsstyre med medlemmer fra KA, Fagforbundet og Delta.

Kirketjenerskolen 1 og 2 er organisert som fjernundervisning i regi av NKI. Kirketjenerskolen 3 holdes lokalt i fellesrådet/menighetsrådet/prostiet.

Mer informasjon om Kirketjenerskolens organisering og oppmelding finner du under hver enkelt del av skolen. Se lenker lenger opp på siden.
 

 

Fagarbeiderlønn

En kirketjener som har gjennomført og fått godkjent alle tre delene av Kirketjenerskolen, har etter Hovedtariffavtalens § 4.6 rett på lønn som fagarbeider. Studiet gir ikke fagbrev.

Kirketjenere som har fullført Kirketjenerskolen og Gravplasskolen skal gis et ytterligere tillegg på kr. 5000. 

 

Økonomisk støtte

Fagforbundet og Delta har stipendordninger for sine medlemmer - ta kontakt med dem for mer informasjon.

 

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om Kirketjenerskolen kan dette rettes til KA (tlf. 23 08 14 00/e-post ka@ka.no).

Powered by Cornerstone