Kirketjenerskolen

Kirketjenerskolen er en fagutdanning for kirketjenere. Utdanningen skal gi studentene en grunnleggende opplæring i de temaene og oppgavene som legges til kirketjenerstillingen. Kirketjenerskolen relanseres i ny drakt og åpner for påmelding 23.januar 2024.

Kirketjenerskolen er primært innrettet mot kirketjenere, men er også åpen for andre kirkelig tilsatte eller personer som kan tenke seg en fremtidig tjeneste som kirketjener. Skolen består av seks moduler og er bygget på den digitale læringsplattformen Learnifier. Modulene kan gjennomføres uavhengig av hverandre og i den rekkefølgen studenten ønsker.

 

Studentene lærer gjennom løpende tekst, opplæringsfilmer, quizer, linker til nettsider og veiledere – alt godt supplert med bilder og illustrasjoner. Det er vektlagt å benytte forskjellige metoder for å omgjøre tung teori til relevant og tilpasset læring for studentene. 

 

Modulene i Kirketjenerskolen

Nedenfor finner du oversikt over innholdet i Kirketjenerskolens seks moduler. 

Modul 1 Kirkebygget som arbeidsplass

 • Kirketjenerrollen
 • Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 • Arrangementstilrettelegging
 • Universell utforming
 • 4 innsendingsoppgaver

Modul 2 Kirkestedet, bygget og rommet

 • Kirkebyggets historie og betydning
 • Kirkebygging i Norge
 • Kirkebygget og kirkestedets betydning i fortid og nåtid
 • Kirkerom og inventar
 • Lover og regler
 • 5 innsendingsoppgaver

Modul 3 Renhold, stell og bevaring

 • Renhold
 • Stell og bevaring av sårbart inventar og utstyr
 • Avfallshåndtering og Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Grønn kirke – Klima og miljøarbeid
 • 4 innsendingsoppgaver

Modul 4 Drift og vedlikehold (FDV)

 • Klimautfordringer, Enøk og oppvarming
 • Forvaltning, drift og vedlikehold FDV
 • Praktisk vaktmesterarbeid
 • 3 innsendingsoppgaver

Modul 5 Brannvernleder og sikring

 • Kirkebrann
 • Brannteori
 • Hvordan forebygge mot brann?
 • Hvordan bygge opp og dokumentere brannsikkerhet?
 • Hvordan begrense skader ved brann?
 • Tyveri og innbruddsikring
 • Sikker åpen kirke
 • Hvordan følge opp innbrudd/tyveri?
 • 3 innsendingsoppgaver

Modul 6 "Møte med mennesker"

I motsetning til Kirketjenerskolens modul 1-5 er modul 6 et fysisk kurs, som gjennomføres enten lokalt eller sentralt. Du kan lese mer om "Møte med mennesker" her

 

Lønn

Ifølge Hovedtariffavtalen for Den norske kirke skal

 • en kirketjener (stillingskode 5137) som har gjennomført og fått godkjent alle tre delene av Kirketjenerskolen lønnes tilsvarende fagarbeider (lønnsgruppe 2).
 • en kirketjener (stillingskode 5137) som har fullført både Kirketjenerskolen og Gravplasskolen gis et ytterligere tillegg på 5.000 kroner.
 • en fagarbeider (stillingskode 5124) som har fullført Kirketjenerskolen gis et tillegg på 10.000 kroner.

 

Økonomisk støtte

Fagforbundet og Delta har stipendordninger for sine medlemmer - ta kontakt med dem for mer informasjon.

 

Organisering og kontaktinformasjon 

Kirketjenerskolen drives av et driftsstyre med medlemmer fra KA, Fagforbundet og Delta.
Spørsmål om Kirketjenerskolen kan rettes til Kirketjenerskolens driftsstyre v/sekretær Anja Høiby-Nikolaisen (tlf. 99 46 50 53 eller 
e-post
).

Powered by Cornerstone