Kirketjenerskolen

Kirketjenerskolen er et utdanningsprogram som i tre deler tar for seg generelle vaktmesterfaglige temaer, særskilte emner som knytter seg spesielt til kirkebygget, dets inventar og bruk og møte med mennesker.

Kirketjenerskolen 1 - Kirketjeneren som vaktmester
Kirketjenerskolen 2 - Kirketjeneren som ivaretaker
Kirketjenerskolen 3 - Møte med mennesker

Kirketjenerskolens tre deler kan tas i den rekkefølge man selv ønsker.

Kirketjenerskolen 1 og 2 er under revisjon. Oppmelding til disse delene vil derfor være stengt fra 1. januar 2022 og inntil videre. Les mer her.


Målsetting

Kirketjenerskolen skal gi kirketjenerne grunnleggende faglig kompetanse innenfor sitt ansvarsområde.

Målgruppe

Kirketjenerskolen er primært innrettet mot kirketjenere, men vil også være åpent for andre kirkelig tilsatte eller personer som kan tenke seg en fremtidig tjeneste som kirketjener.

Kirketjenerskolen 3 er et tverrfaglig kursopplegg som retter seg mot gravferdstilsatte, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere, kontortilsatte, klokkere og andre interesserte.

Organisering

Kirketjenerskolen drives av et driftsstyre med medlemmer fra KA, Fagforbundet og Delta.

Kirketjenerskolen 1 og 2 skal i løpet av høsten inn på en ny digital læringsplattform som vil være administert av OU.  Kirketjenerskolen 3 holdes lokalt i fellesrådet/menighetsrådet/prostiet.

Mer informasjon om Kirketjenerskolens organisering og oppmelding finner du under hver enkelt del av skolen. Se lenker lenger opp på siden.

Lønn

Ifølge Hovedtariffavtalen for Den norske kirke skal

  • en kirketjener (stillingskode 5137) som har gjennomført og fått godkjent alle tre delene av Kirketjenerskolen lønnes tilsvarende fagarbeider (lønnsgruppe 2).
  • en kirketjener (stillingskode 5137) som har fullført både Kirketjenerskolen og Gravplasskolen gis et ytterligere tillegg på 5.000 kroner.
  • en fagarbeider (stillingskode 5124) som har fullført Kirketjenerskolen gis et tillegg på 10.000 kroner.

Økonomisk støtte

Fagforbundet og Delta har stipendordninger for sine medlemmer - ta kontakt med dem for mer informasjon.

Kontaktinformasjon 

Spørsmål om Kirketjenerskolen kan rettes til Kirketjenerskolens driftsstyre v/sekretær Anja Høiby-Nikolaisen (tlf. 99 46 50 53 eller e-post).

 

Powered by Cornerstone