Kirketjenerskolen

Kirketjenerskolen er en fagutdanning for kirketjenere. Utdanningen skal gi studentene en grunnleggende opplæring i de temaene og oppgavene som legges til kirketjenerstillingen.

Kirketjenerskolen er nylig revidert og åpnet for nye studenter 23. januar 2024. Studenter melder seg på én modul av gangen (se lengre ned på siden).

Kirketjenerskolen er primært innrettet mot kirketjenere, men er også åpen for andre kirkelig tilsatte eller personer som kan tenke seg en fremtidig tjeneste som kirketjener. Skolen består av seks moduler og er bygget på den digitale læringsplattformen Learnifier. Modulene kan gjennomføres uavhengig av hverandre og i den rekkefølgen studenten ønsker.

 

Studentene lærer gjennom løpende tekst, opplæringsfilmer, quizer, linker til nettsider og veiledere – alt godt supplert med bilder og illustrasjoner. Det er vektlagt å benytte forskjellige metoder for å omgjøre tung teori til relevant og tilpasset læring for studentene. 

 

Modulene i Kirketjenerskolen

Kirketjenerskolen består av seks moduler, som kan gjennomføres i den rekkefølgen man ønsker. Under kan du lese mer om hver modul og melde deg opp til studiet. 

Modul 1: Kirkebygget som arbeidsplass
Les mer om modul 1 her. 

Modul 2: Kirkestedet, bygget og rommet
Les mer om modul 2 her. 

Modul 3:Renhold, stell og bevaring
Les mer om modul 3 her. 

Modul 4: Drift og vedlikehold (FDV)
Ler mer om modul 4 her.

Modul 5: Brannvernleder og sikring
Les mer om modul 5 her. 

Modul 6: Møte med mennesker
I motsetning til Kirketjenerskolens modul 1-5 er modul 6 et fysisk kurs, som gjennomføres enten lokalt eller sentralt. Du kan lese mer om "Møte med mennesker" her. 

 

Har du gjennomført deler av Kirketjenerskolen før 2024? 

Kirketjenerskolen er revidert og modulene er nå nye. Det du har gjennomført tidligere, kan allikevel inngå i den nye versjonen av Kirketjenerskolen. 
Her finner du oversikt over hva det det du har gjennomført før 2024 kan godskrives som i "den nye" Kirketjenerskolen. 

 

Lønn

Ifølge Hovedtariffavtalen for Den norske kirke skal

  • en kirketjener (stillingskode 5137) som har gjennomført og fått godkjent alle deler av Kirketjenerskolen lønnes tilsvarende fagarbeider (lønnsgruppe 2).
  • en kirketjener (stillingskode 5137) som har fullført både Kirketjenerskolen og Gravplasskolen gis et ytterligere tillegg på 5.000 kroner.
  • en fagarbeider (stillingskode 5124) som har fullført Kirketjenerskolen gis et tillegg på 10.000 kroner.

 

Stipend og økonomisk støtte

Kirketjenerskolens driftsstyre utlyser stipend for gjennomføring av Kirketjenerskolen 1, 2, 3, 4 eller 5. Stipendets omfang er kr. 2000,- 
Søknadsfristen er for stipend våren 2024 er 15.mai. Du kan lese mer om stipendordningen og søke her. 

Fagforbundet og Delta har også stipendordninger for sine medlemmer - ta kontakt med dem for mer informasjon.

 

Organisering og kontaktinformasjon 

Kirketjenerskolen drives av et driftsstyre med medlemmer fra KA, Fagforbundet og Delta.
Spørsmål om Kirketjenerskolen kan rettes til Kirketjenerskolens driftsstyre v/sekretær Anja Høiby-Nikolaisen (
e-post eller tlf. 99 46 50 53
).

Powered by Cornerstone