OU-styrene

KA-sektoren har to OU-styrer, ett for fellesrådene/menighetsrådene og ett for rettssubjektet Den norske kirke. Her er styrenes sammensetning:

Medlemmene i OU-styret for fellesråd/menighetsråd (OU 1) er:

Fra arbeidsgiversiden:

Marit Halvorsen Hougsnæs (leder)

Ingrid B. Tenfjord

Marit B. Lågøyr

Anne Cecilie Andresen

Vara: Eldbjørg L. Ekre

 

Fra arbeidstakersiden:

Kai Nygård, Fagforbundet (vara: Bjarne Kjeldsen, Fagforbundet)

Irmelin Stødle, Delta (vikar for Simen Bjerke)

Leiv Sigmund Hope, Diakonforbundet (vara: Harald Skarsaune, Kirkelig Undervisningsforbund)

Anders Hovind, Creo (vara: Trond Dahlen, Creo)

 

Medlemmene i OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke (OU 2) er:

Fra arbeidsgiversiden:

Ingrid B. Tenfjord (leder)

Marit Halvorsen Hougsnæs 

Anne Cecilie Andresen

 

Fra arbeidstakersiden:

Thore Wiig, Fagforbundet 

Anna Grønvik, Presteforeningen

Gun Hafsaas, Presteforeningen

 

Powered by Cornerstone