OU-styrene

KA-sektoren har to OU-styrer, ett for fellesrådene/menighetsrådene og organisasjonene og ett for rettssubjektet Den norske kirke. Her er styrenes sammensetning:
OU-styrene

Medlemmene i OU-styret for fellesråd/menighetsråd og organisasjonene (OU 1) er:

Fra arbeidsgiversiden:

 • Marit Halvorsen Hougsnæs (leder)
 • Ingrid B. Tenfjord
 • Marit B. Lågøyr
 • Anne Cecilie Andresen
 • Vara: Eldbjørg L. Ekre

Fra arbeidstakersiden:

 • Hanne Kolby, Fagforbundet (vara: Bjarne Kjeldsen, Fagforbundet)
 • Irmelin Stødle, Delta (vara: Simen Bjerke)
 • Harald Skarsaune, Kirkelig Undervisningsforbund
 • Cathrine Nyheim, Creo 

Medlemmene i OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke (OU 2) er:

Fra arbeidsgiversiden:

 • Ingrid B. Tenfjord (leder)
 • Anne Cecilie Andresen
 • Erik Faye Lindvig

Fra arbeidstakersiden:

 • Andreas Fosby, Fagforbundet 
 • Anna Grønvik, Presteforeningen
 • Gun Hafsaas, Presteforeningen

 

Powered by Cornerstone