Kvalifiseringsstipend til diakon for 2024
Kvalifiseringsstipend til diakon for 2024
Har du valgt diakoni som ny karrierevei? Søk om stipend innen 1. oktober, så kan du få dekket noen av utgiftene til mastergraden.
Les mer
Stipend til kompetansehevende tiltak - diakoni
Stipend til kompetansehevende tiltak - diakoni
Har du tenkt deg på et kurs eller en konferanse, eller kanskje du skal ta noen ekstra studiepoeng? Her er stipend du kan søke på!
Les mer
Stipend for diakoner: Pastoral klinisk utdanning - 2023
Stipend for diakoner: Pastoral klinisk utdanning - 2023
Fagutvalg for diakoni tildeler stipend på opptil 25.000 kroner til diakoner som ønsker å ta PKU Pastoralklinisk utdanning. Søk senest 31. desember.
Les mer
Etter- og videreutdanning innen diakoni
Etter- og videreutdanning innen diakoni
Søk på stipend innen 1. oktober!
Les mer
Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket for høsten 2023 og våren 2024
Kvalifiseringsstipend til kantor for høsten 2023 og våren 2024
Kvalifiseringsstipend til kantor for høsten 2023 og våren 2024
Ansatt som kirkemusiker uten å oppfylle kvalifikasjonskravene i tjenesteordningen? Søk om stipend innen 1.oktober 2023
Les mer
1 - 6 av 9
Powered by Cornerstone