Stort løft for undervisning
Stort løft for undervisning
Skal bidra til at flere kan oppfylle utdanningskravene for enten menighetspedagog eller kateket.
Les mer
Stipender til staber og enkeltansatte
Stipender til staber og enkeltansatte
OU-styret utlyser midler til prosjekter for hele staber og for enkeltansatte. Søknadsfristen er 1. april 2019.
Les mer
Stipend for kirkemusikere
Stipend for kirkemusikere
Fagutvalg for kirkemusikk ønsker å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere.
Les mer
Stipend til kompetanseutvikling innenfor diakonifeltet
Stipend for diakoner: Pastoral klinisk utdanning
Stipend for diakoner: Pastoral klinisk utdanning
Hver diakon kan få tildelt inntil 25.000 kroner, og søknader behandles fortløpende.
Les mer
1 - 5 av 5
Powered by Cornerstone