13.12.2010
Kirketjenerskolen 6 /Gravplasskolen 3
Møte med mennesker
Hvorfor skal tilsatte i Den norske kirke yte god, individuell service? Hvordan møter vi folk i sorg og krise? Hva er det som avgjør hvordan folk opplever møtet med deg som tilsatt og din arbeidsplass? Hvordan skal vi ta vare på oss selv og våre kollegaer i møte med sterke inntrykk? Hva gjør vi når brukerne kommer med klager og kritikk? Dette er noe av det Møte med mennesker tar for seg. Møte med mennesker tilsvarer Kirketjenerskolen 6 og Gravplasskolen 3.

 

Målgruppe

Møte med mennesker er et tverrfaglig kursopplegg som retter seg mot gravferdstilsatte, kirketjenere, gravplassansatte, kontortilsatte, klokkere og andre interesserte.

 

Innhold

Temaene som tas opp er knyttet til utfordringer målgruppen blir stilt ovenfor i møte med mennesker i forskjellige livssituasjoner:
1. Krisereaksjoner, sorg og riter
2. Likebehandling og service
3. Kommunikasjon, offentlighet og åpenhet
4. Klager og kritikk
5. Samarbeid, kollegastøtte og debrifing

 

Organisering

Kursopplegget skal kunne gjennomføres lokalt/regionalt med lokale kursholdere. Det kreves ingen forkunnskaper fra kursholderen, kun evne til å kommunisere/ holde et foredrag og få med seg deltakerne på diskusjoner. Kursholderen kan være en i staben (vi anbefaler at dette ikke er en "ekspert" som f.eks. presten), en fellesrådet kjenner fra kommunen eller andre lokale krefter. Alt kursholderen trenger å vite, er inkludert i kursmateriellet som lærerveiledning og foredragsmateriell. Kursholderen må sette seg inn i dette før kurset starter. Deltakernes egne erfaringer står som kursoppleggets pedagogiske utgangspunkt. For å stimulere til diskusjon og refleksjon følger det en norsk kortfilm til hver samling. Det er lagt opp til fem lokale samlinger på ca. fire timer hvor kunnskapsformidlingen skjer gjennom fordrag, diskusjoner og et kurshefte.

 

Ingen eksamen

Møte med mennesker har ingen eksamen. Kirkeverge/daglig leder eller kursholder fører oversikt over oppmøte og det kreves oppmøte minst fire av fem ganger for å få kurset godkjent som Kirketjenerskolen 6 eller Gravplasskolen 3.

Etter at alle kursene er ferdig sender kirkevergen/daglig leder/kursholder oppmøteliste til Gravplasskolen og Kirketjenerskolens driftsstyre v/ sekretær Anja Høiby-Nikolaisen (e-post: kurs@ka.no), som utsteder kursbevis til hver enkelt deltaker. Denne listen må inneholde:
- navn på hver deltaker
- tittel (f.eks kirketjener) på hver deltaker
- hvilket fellesråd/menighetsråd hver deltaker tilhører
- underskrift fra kirkevergen/daglig leder/ kursholder
- når kursene har blitt avholdt

 

Pris

Møte med mennesker kjøpes som en kurspakke av KA og holdes lokalt.


Kurspakken koster kr. 1000,-
En kurspakke inneholder: en kursmappe med en lærerveiledning, en dvd, en cd og studiehefter.

Porto kommer i tillegg.

Du kan bestille kurspakke/studiehefter her. 

 

Kursstøtte

Fellesråd/menighetsråd eller andre som arrangerer Møte med mennesker kan søke K-stud (Kristelig studieforbund) om økonomisk støtte. Studiet er fra mai 2007 godkjent som støtteberettiget, og arrangører trenger derfor ikke søke om å få studiet godkjent før de søker om støtte. Bruk K-studs elektroniske søknadsskjema for kurs.

Her finner du K-studs hjemmesider med søknadsskjema.

 

Sentrale kurs

Med jevne mellomrom settes det opp sentrale kurs i "Møte med mennesker".
Neste kurs holdes i Asker 3.-4.juni 2024. Les mer og meld deg på her. 

 

 
Powered by Cornerstone