11.04.2017
Gravplasskolen 1
Gravplasskolens 1 tar for seg skjøtsel av gravplassanleggets grønne og grå elementer. Gravplasskolen 1 tilbys av Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget og blir gjennomført som to samlinger av fire kursdager.

Tema:

  • Generelle drifts- og vedlikeholdsoppgaver
  • Standarder, lover og forskrifter
  • Økonomi, ressursbruk og HMS
  • Generell plantekjennskap, planting, jord og jordforbedring
  • Ugressbekjempelse
  • Beskjæring og vinterdendrologi
  • Generell anleggsteknikk, fundamentering og landmåling
  • Gress
  • Skadelige fremmedorganismer
  • Forskrift om fremmede organismer

 

Praksisoppgave

I tiden mellom de to samlingene skal deltagerne arbeide med en praksisoppgave utført på egen arbeidsplass.

For å få godkjent Gravplasskolen 1 må man være til stede på begge samlingene og få praksisoppgaven godkjent.

 

Kursdatoer og oppmelding

Det er Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) som er faglig ansvarlig for modulen. 

For mer informasjon, kursdatoer og oppmelding, se SOAs nettsider her.

 

Ansatte med fagbrev som anleggsgartnere trenger ikke ta Gravplasskolen 1.

 
Powered by Cornerstone