11.04.2017
Gravplasskolen 1
Gravplasskolens 1 tar for seg skjøtsel av gravplassanleggets grønne og grå elementer. Gravplasskolen 1 tilbys av Opplæringskontor for gartner og anleggsgartner og blir gjennomført som to samlinger av fire kursdager.

Tema:

 • Generelle drift- og vedlikeholdsoppgaver
 • Generell anleggsteknikk, fandamentering
 • Standarder, lover og forskrifter
 • Økonomi, ressursbruk og HMS
 • Vegetasjonslære
 • Beskjøring/vinterdendrologi
 • Generell plantekjennskap
 • Jord og jordforbedring
 • Universell utforming
 • Ugressbekjempelse
 • Fremmede arter
 • Gress

 

Praksisoppgave

I tiden mellom de to samlingene skal deltagerne arbeide med hjemmeoppgave.

For å få godkjent Gravplasskolen 1 må man være til stede på begge samlingene og få hjemmeoppgaven godkjent.

 

Kursdatoer og oppmelding

Det er Opplæringskontor for gartner og anleggsgartner (SOA) som er faglig ansvarlig for modulen. 

For mer informasjon, kursdatoer og oppmelding, se SOAs nettsider her.

 

Ansatte med fagbrev som anleggsgartnere trenger ikke ta Gravplasskolen 1.

 
Powered by Cornerstone