11.04.2017
Gravplasskolen 1
Gravplasskolens 1 tar for seg skjøtsel av gravplassanleggets grønne og grå elementer. Gravplasskolen 1 tilbys av Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget og blir gjennomført som to samlinger av fire kursdager.

Tema:

 • Generelle drift- og vedlikeholdsoppgaver
 • Standarder, lover og forskrifter
 • Økonomi, ressursbruk og HMS
 • Busker, trær, koniferer, sommerblomster, stauder, løk, og knoller
 • Beskjæring/vinterdendrologi, teori og praksis
 • Generell plantekjennskap, planting, jord og jordforbedring
 • Ugrasbekjempelse
 • Etablering av grasarealer/ferdiggras
 • Skadelige fremmedorgansimer
 • Forskrift om fremmede organismer
 • Generell anleggsteknikk og fundamentering

 

Praksisoppgave

I tiden mellom de to samlingene skal deltagerne arbeide med en praksisoppgave utført på egen arbeidsplass.

For å få godkjent Gravplasskolen 1 må man være til stede på begge samlingene og få praksisoppgaven godkjent.

 

Kursdatoer og oppmelding

Det er Opplæringskontor for gartner og anleggsgartner (SOA) som er faglig ansvarlig for modulen. 

For mer informasjon, kursdatoer og oppmelding, se SOAs nettsider her.

 

Ansatte med fagbrev som anleggsgartnere trenger ikke ta Gravplasskolen 1.

 
Powered by Cornerstone