Foto: Torstein Kiserud/KA     
04.06.2021
OU1/kirkelig undervisning
Kurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni: 31. oktober til 2. november
Kurset arrangeres hvert år og er svært populært. Maks 25 plasser.

Sted, dag 1: Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Sted, dag 2-3: IKO, Colletts gate 43, Oslo

Dag 1 og dag 2 er for ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni i Den norske kirke. 

Vi gjør oppmerksom på at dag 3 har et praktisk blikk på trosopplæring, og er særlig tiltenkt ansatte innen kirkelig undervisning. Mange diakoner arbeider også med trosopplæring, barn og unge, så dagen er selvsagt åpen for begge yrkesgruppene. Det er mulig å delta kun på de to første dagene. Dette oppgir du ved påmelding.

Dag 1: Kirkens hus kl. 1000 – 1700. Middag ute kl. 1730

Tema: Den norske kirke som arbeidsplass
* Den norske kirke som trossamfunn, organisasjon og arbeidsplass
* Møte med sentrale aktører
* Finnes det en ordning for alt? Om medbestemmelse, tillitsvalgt-rollen, verneombud, HMS, arbeidstid mm.

Dag 2: IKO-huset kl. 0900-1600

Tema: Yrkesutøvelsen
* Å være en arbeidstaker: yrkesidentitet, rolleforståelse og profesjon
* Arbeidsmiljø og arbeidslivsutfordringer med utgangspunkt i Den norske kirkes arbeidsmiljøundersøkelse fra 2021
* Samarbeid i stab, folkevalgte, råd og med frivillige medarbeidere
* Møt en pedagog og en diakon! Yrkesutøvelsen i praksis

 

Dag 3: IKO-huset kl. 0900-1600

Tema: Menighetspedagogisk djupdykk
*Et praktisk blikk på trosopplæring
*Gode metoder i trosopplæringen 0-18 år. Hva finnes av ressurser?
*Barn, bibel og formidling
*Kirkens samarbeid med barnehager og skoler
*mm.

*Med forbehold om endringer. Fullstendig program kommer.
 

Et utvalg av bidragsytere:

  • Eldbjørg Leinebø Ekre, seniorrådgiver i KA
  • Linn Maria Kierulf, seniorrådgiver i KA 
  • Øystein Dahle, fagdirektør i KA
  • Representant fra Kirkerådet (navn kommer)
  • Marianne Gullhaugen, rådgiver i kirkelig undervisning ved IKO – kirkelig pedagogisk senter
  • Leiv Sigmund Hope, Generalsekretær i Det Norske Diakonforbund
  • Harald Skarsaune, Generalsekretær i KUFO – Kirkelig undervisningsforbund

 

Sted: Dag 1 ved Kirkens hus (Rådshusgata 1-3, Oslo), Dag 2-3 på IKO (Colletts gate 43 på St. Hanshaugen,
Overnatting og reise: Dekkes av den enkelte. Anbefaler Lovisenberg Diakonale gjestehus som er i gangavstand fra IKO.
Pris: 3000 (3900 for påmelding etter 15.oktober)
Arrangør: Fagutvalgene for kirkelig undervisning og diakoni i samarbeid med IKO-kirkelig pedagogisk senter.

For mer informasjon og påmelding, gå inn på IKOs side:

Mer informasjon om kurset

Påmelding

 

 

 

 

 
Powered by Cornerstone