04.06.2021
Kurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni.
Arrangør er fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU) i samarbeid med IKO. Nytt kurs kommer høsten 2022!

Kurset arrangeres hver høst. Dato for høsten 2022 blir snart lansert.

Program:

Dag 1 og dag 2: Innføring i kirken som organisasjon og som arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet, m.m. Andre tema er samarbeid i stab, råd og med frivillige medarbeidere. Dagen er lagt til rette for ansatte innen både diakoni og kirkelig undervisning. 

Dag 3: Har et praktisk blikk på trosopplæring, og er særlig tiltenkt ansatte innen kirkelig undervisning. Mange diakoner arbeider også med trosopplæring, barn og unge, så dagen er selvsagt åpen for begge yrkesgruppene.

Sted: IKO-huset i Colletsgate 43 på St.Hanshaugen.

Dag 1 og dag 2: Kirken som arbeidsplass

Dag 3: Med trosopplæring som hovedtema

Bidragsytere på kurset som var i 2021:

  • Eldbjørg Leinebø Ekre, seniorrådgiver i KA
  • Linn Maria Kierulf, seniorrådgiver i KA 
  • Øystein Dahle, fagdirektør i KA
  • Representant fra Kirkerådet (navn kommer)
  • Ingunn Aadland, teologisk rådgiver ved IKO – kirkelig pedagogisk senter
  • Marianne Gullhaugen, rådgiver i kirkelig undervisning ved IKO – kirkelig pedagogisk senter
  • Margit B. Steensnæs, trosopplæringsleder i Bøler menighet
  • Leiv Sigmund Hope, Generalsekretær i Det Norske Diakonforbund
  • Harald Skarsaune, Generalsekretær i KUFO – Kirkelig undervisningsforbund

Kurset arrangeres av Fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU) i samarbeid med IKO Kirkelig pedagogisk senter.

Tid: Kommer!

Sted: IKO- huset i Colletts gate 43 på St. Hanshaugen,
Overnatting og reise: Dekkes av den enkelte. Anbefaler Lovisenberg Diakonale gjestehus som er i gangavstand fra IKO.
 


Hvem er kurset for? Kurset er beregnet for deg som er nyansatt eller som har jobbet med kirkelig undervisning eller diakoni i noen få år. Kurset går over 3 hele dager. De to første dagene er for ansatte innenfor både diakoni og undervisning, mens dag 3 er tiltenkt de som særlig jobber med trosopplæring, barn og unge. Det vil være tid til spørsmål og erfaringsutveksling.


Følg med på IKOs hjemmeside for oppdatert program og påmeldingsinformasjon: www.iko.no

 

 

 

 

 

 
Powered by Cornerstone