04.06.2021
Kurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni, 1.-3. november 2021
Kurset gir en god innføring i kirken som organisasjon og som arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet, mm. Andre tema er samarbeid i stab, råd/utvalg og med frivillige medarbeidere. Arrangør er IKO og KA i samarbeid med KUFO og Diakonforbundet.

Dag 1 og dag 2: Innføring i kirken som organisasjon og som arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet, m.m. Andre tema er samarbeid i stab, råd og med frivillige medarbeidere. Dagen er lagt til rette for ansatte innen både diakoni og kirkelig undervisning. Du vil også møte ansatte som har jobbet i kirken en tid, og som vil formidle erfaringer fra kirken som arbeidsplass.

Dag 3: Har et praktisk blikk på trosopplæring, og er særlig tiltenkt ansatte innen kirkelig undervisning. Mange diakoner arbeider også med trosopplæring, barn og unge, så dagen er selvsagt åpen for begge yrkesgruppene.

*Med forbehold om små endringer i programmet.

Dag 1. Kirken som arbeidsplass

09.30-10.00: Registrering

1000-1030: Velkommen!

1030-1215: Den norske kirke som organisasjon og arbeidsplass, v/KA

1215-1300: Lunsj

1300-1345: Kirkerådet – en ressurs! v/ Kirkerådet

1345-1400: Tid til spørsmål til oppklaring og avklaring v/KA og Kirkerådet

Pause

1415-1645: Gode ordninger – en ressurs! Finnes det en ordning for alt?  v/KA, KUFO og Diakonforbundet

- Å være arbeidstaker

- Medbestemmelse i fellesrådet

- Arbeidstid

- Arbeidstid på leir

- Beredskap

- GDPR – personvern

- Bruken av sosiale medier

- Grenseoverskridende atferd 

1645-1700: Oppsummering

Ca. 1715: Felles middag ute. Påmelding samme dag. (middagen er inkludert i kursprisen)

 

Dag 2. Kirken som arbeidsplass

0900-0915: Velkommen!

0915-1200: Å ta vare på seg selv – en ressurs! v/Harald Skarsaune, Leiv Sigmund Hope, Marianne Gullhaugen, Eldbjørg Leinebø Ekre

•             Forventninger og krysspress, yrkesidentitet og profesjon 

•             Tverrfaglighet, samarbeid og konflikt

1200-1300: Lunsj

1300-1400: IKO – en ressurs! v/Marianne Gullhaugen

1415-1600: Frivillige - en ressurs! Om rammer, motivasjon, rekruttering og oppfølging, v/Eldbjørg Leinebø Ekre og Margit Bente Steensnæs

1600-1615: Oppsummering

 

Dag 3. Trosopplæring – en ressurs!

0900-0915: Velkommen!

0915-1145: Bibelen – en ressurs! Hva er et godt innhold og hvilke bibeltekster skal jeg velge i arbeid med barn og unge? Teologiske refleksjoner rundt (bruk av) bibelmaterialet i formidlingen, v/Ingunn Aadland

1145-1230: Lunsj

1230- 1345: Gode metoder 0-6 år – en ressurs!

1400-1530: Gode metoder 7-15 år – Å gjøre i praksis – en ressurs! v/Marianne Gullhaugen

1530-1600: Oppsummering og takk for nå!

Bidragsytere:

  • Eldbjørg Leinebø Ekre, seniorrådgiver i KA
  • Linn Maria Kierulf, seniorrådgiver i KA 
  • Øystein Dahle, KA
  • Representant fra Kirkerådet (navn kommer)
  • Ingunn Aadland, teologisk rådgiver ved IKO – kirkelig pedagogisk senter
  • Marianne Gullhaugen, rådgiver i kirkelig undervisning ved IKO – kirkelig pedagogisk senter
  • Margit B. Steensnæs, trosopplæringsleder i Bøler menighet
  • Leiv Sigmund Hope, Generalsekretær i Det Norske Diakonforbund
  • Harald Skarsaune, Generalsekretær i KUFO – Kirkelig undervisningsforbund

Kurset arrangeres av KA-Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og IKO-kirkelig pedagogisk senter i samarbeid med KUFO – Kirkelig undervisningsforbund og Det Norske Diakonforbund. 

Tid: 1-3. november 2021

Sted: IKO- huset i Colletts gate 43 på St. Hanshaugen, Oslo 


Tidligpris: (til og med 15. okt): 3900,- for tre dager. (2900,- for to dager)
Ordinær pris
: (fra og med 16. okt) 4500,- for tre dager. (3500,- for to dager).

Ved avmelding etter 17. oktober må full deltakeravgift betales.


Overnatting og reise må dekkes av den enkelte. Anbefaler Lovisenberg Diakonale gjestehus.

Meld deg på her
 

Avbestillingsregler: Fri avmelding inntil 14 dager før første kursdag (Det vil si før 17. oktober for dette kurset), full deltakeravgift må betales ved avbestilling etter dette. Kursdeltaker skal ikke møte på kurset hvis vedkommende har feber eller indikasjoner på luftveisinfeksjon. Kursavgift og reise dekkes av reiseforsikring hvis man har legeattest.

IKO følger helsemyndighetenes råd angående smittevern, og vil oppdatere påmeldte deltakere om reglene skulle endres. Dersom kurset må avlyses på grunn av innstrammede smittevernregler i Oslo fra helsemyndighetene, blir ingen påmeldte deltakere belastet deltakeravgift.


Hvem er kurset for? Kurset er beregnet for deg som er nyansatt eller som har jobbet med kirkelig undervisning eller diakoni i noen få år. Kurset går over 3 hele dager. De to første dagene er for ansatte innenfor både diakoni og undervisning, mens dag 3 er tiltenkt de som særlig jobber med trosopplæring, barn og unge. Det vil være tid til spørsmål og erfaringsutveksling.


Mer om program og omtale om bidragsytere kommer på IKOs side: 

https://iko.no/kurs-og-iko-mentor/2020/kurs-for-nye-ansatte-innen-kirkelig-undervisning-og-diakoni

 

 

 
Powered by Cornerstone