Foto: Torstein Kiserud/KA     
04.01.2023
OU1/diakoni, kirkelig undervisning
Kurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni
Kurset er 16.-18. september 2024 i Oslo

Undervisningen og overnatting er på hotel Scandic Vulkan (Maridalsveien 13A, Oslo). Dag 2 er undervisningen lagt til IKO Kirkelig pedagogisk senter ved St.hanshaugen.

Kurset er for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni. Kurset er for deg som er ny eller relativt fersk i jobben. Det er anledning å melde seg på kurset om du har vært ansatt i noen år, men du kan ikke forvente å få samme utbytte av kurset som hvis du er ny i jobben.

Påmelding: Påmelding

 

Kurset er innom følgende tema:

Tema: Den norske kirke som arbeidsplass

 • Den norske kirke som trossamfunn, organisasjon og arbeidsplass
 • Finnes det en ordning for alt? Om medbestemmelse, tillitsvalgt-rollen, verneombud, HMS, arbeidstid mm
 • Inkludering, tilrettelegging og mangfold på arbeidsplassen og i menigheten

Tema: Yrkesutøvelsen i det daglige

 • Å være en arbeidstaker: yrkesidentitet, rolleforståelse og profesjon
 • Arbeidsmiljø og arbeidslivsutfordringer med utgangspunkt i Den norske kirkes arbeidsmiljøundersøkelse fra 2021
 • Samarbeid i stab, med folkevalgte/råd og frivillige medarbeidere
 • Yrkesutøvelsen i praksis: Møt en pedagog og en diakon! 
 • Rammeplaner og Kirka vår - samlet plan for arbeidet i soknet

Tema: Menighetspedagogiske og diakonale tema

 • Diakoni og trosopplæring - input!
 • De vanskelige spørsmålene (om bibelsyn og teologi)
 • Bibeldidaktikk
 • mm.

 

Bidragsytere:
Det vil være med en rekke bidragsytere fra KA, KUFO Kirkelig undervisningsforbund, Det norske Diakonforbund, Kirkerådet, IKO og andre kompetansesentre på diakonale og menigehtspedagogiske temaer.

Sted: Oslo sentrum. Undervisningen er på Scandic Vulkan og på IKO (Colletsgate 43 på St.Hanshaugen).

Overnatting og reise: Overnatting er inkludert i prisen. Reise dekkes av den enkelte. Gi beskjed ved påmelding hvis du ikke ønsker overnatting, så får du kurset til en lavere pris.

Pris: Kr. 4500. Dette inkluderer overnatting mandag-onsdag, undervisning og nesten all servering. Reise kommer i tillegg.
Kurset koster kr. 3000 hvis du ikke benytter deg av hotellovernatting.

Vi gjør oppmerksom på at kurset er sponset av OU-midler, prisen forsøkes å holde så lav som mulig.

Arrangør: OU1/Fagutvalgene for kirkelig undervisning og diakoni, i samarbeid med IKO-kirkelig pedagogisk senter

For spørsmål om kurset, kontakt:
Eldbjørg Leinebø Ekre
Spesialrådgiver for kompetanseutvikling og EVU i KA-sektoren
eldbjorg.ekre@ka.no
41610918

 
Powered by Cornerstone