Foto: Torstein Kiserud/KA     
04.01.2023
OU1/diakoni, kirkelig undervisning
Kurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni
18.-20. september 2023 i Oslo. Kurset arrangeres hvert år og er svært populært.

Kurset er i Oslo, og undervisningen og overnatting legges til hotel Scandic Vulkan (Maridalsveien 13A, Oslo). Dag 2 er undervisningen lagt til IKO Kirkelig pedagogisk senter ved St.Hans Haugen.

Meld deg på her!

Kurset er for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni.
Kurset er for deg som er ny i jobben, eller relativt fersk i jobben. Det er anledning å melde seg på kurset om du har vært ansatt i noen år, men du kan ikke forvente å få samme utbytte av kurset som hvis du er ny i jobben.

Kurset er innom følgende tema:

Tema: Den norske kirke som arbeidsplass

 • Den norske kirke som trossamfunn, organisasjon og arbeidsplass
 • Møte med sentrale aktører
 • Finnes det en ordning for alt? Om medbestemmelse, tillitsvalgt-rollen, verneombud, HMS, arbeidstid mm.
 • Møte med sentral aktører som Kirkerådet, KA, KUFO Kirkelig undervisningsforbund, Diakonforbundet, IKO m.fl.
   

Tema: Yrkesutøvelsen

 • Å være en arbeidstaker: yrkesidentitet, rolleforståelse og profesjon
 • Arbeidsmiljø og arbeidslivsutfordringer med utgangspunkt i Den norske kirkes arbeidsmiljøundersøkelse fra 2021
 • Samarbeid i stab, med folkevalgte/råd og frivillige medarbeidere
 • Yrkesutøvelsen i praksis: Møt en pedagog og en diakon! 
 • Kirka vår - samlet plan for arbeidet i soknet
   

Tema: Menighetspedagogiske og diakonale tema

 • Diakonal trosopplæring
 • De vanskelige spørsmålene (om bibelsyn og teologi)
 • Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep og trakassering

 

Et utvalg av bidragsytere:

 • Eldbjørg Leinebø Ekre, spesialrådgiver i KA
 • Linn Maria Kierulf, spesialrådgiver i KA 
 • Øystein Dahle, fagdirektør i KA
 • Carl Fredrik Bommen,rådgiver seksjon barn og unge,  Kirkerådet
 • Marianne Gullhaugen, rådgiver i kirkelig undervisning ved IKO
 • Asbjørn Håkonseth, rådgiver i kirkelig undervisning ved IKO
 • Helene Horsfjord, leder Dåpsklubben Tripp Trapp ved IKO
 • Leiv Sigmund Hope, Generalsekretær i Det Norske Diakonforbund
 • Harald Skarsaune, Generalsekretær i KUFO – Kirkelig undervisningsforbund

Sted: Oslo sentrum. Undervisningen er på Scandic Vulkan og på IKO (Colletsgate 43 på St.Hanshaugen).

Overnatting og reise: Overnatting er inkludert i prisen. Reise dekkes av den enkelte. Gi beskjed ved påmelding hvis du ikke ønsker overnatting, så får du kurset til en lavere pris.

Pris: Kr. 3800. Dette inkluderer overnatting, undervisning og nesten all servering. Reise kommer i tillegg.
Kurset koster kr. 2500 hvis du ikke benytter deg av hotellovernatting.

Vi gjør oppmerksom på at kurset er sponset av OU-midler, prisen forsøkes å holde så lav som mulig.

Meld deg på her!

Påmeldingsfrist: 18.august 2023

Arrangør: OU1/Fagutvalgene for kirkelig undervisning og diakoni, i samarbeid med IKO-kirkelig pedagogisk senter

For spørsmål om kurset, kontakt:
Eldbjørg Leinebø Ekre
Spesialrådgiver for kompetanseutvikling og EVU i KA-sektoren
eldbjorg.ekre@ka.no
41610918

 
Powered by Cornerstone