Scandic Ishavshotel i Tromsø.
Scandic Ishavshotel i Tromsø.     
Foto: Scandic Hotels     
10.11.2021
Rammer og regler for arbeidsforholdet – nå er det Nord-Hålogalands tur
Etter koronapause er det klart for «Rammer og regler for arbeidsforholdet» i Tromsø 13. og 14. januar.

Det sentrale OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke skal holde todagerskurs om arbeidsforholdets rammer og regler i alle bispedømmene og Kirkerådet. Ni av tolv kurs ble avholdt september 2019 til februar 2020. De tre siste ble avlyst grunnet pandemien, men settes nå opp igjen.

Kurset i Tromsø 13. og 14. januar 2022 er for tillitsvalgte, arbeidsgiverrepresentanter og verneombud i Nord-Hålogaland bispedømme.

Kurset er felles for arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte samt verneombud, og blir holdt av KA og arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap. Det vil bli variert mellom forelesninger, gruppearbeid, case etc. Vi vil ta opp sentrale temaer fra både tariff og lovverk for felles gjennomgang, diskusjon og forståelse.

De første én og en halve dagene av kurset er felles for alle deltakerne, med et fast opplegg for alle kurs. Den siste halve dagen møtes de tillitsvalgte for seg, og arbeidsgiverrepresentantene for seg. Mer informasjon om denne delen kommer senere. 

Kursdeltakelse, inkludert måltider og overnatting, er betalt av OU-midler og er derfor gratis for deltakerne. 

Målgruppe: Arbeidsgiverrepresentanter, tillitsvalgte og verneombud i rettssubjektet Den norske kirke. (Kurset er ikke åpent for representanter fra menighetsråd, kirkelig fellesråd eller organisasjoner.)

Ved interesse utover antall plasser vil plassene fordeles forholdsmessig mellom fagforeningene.

Se mer info og meld deg på her.

 

 
Powered by Cornerstone