Photo by Constantin Wenning on Unsplash     
25.03.2022
OU2
Ny pris: Er dere eller noen du kjenner best på medbestemmelse?
Nominer din kandidat til OU2s medbestemmelsespris innen 5. mai!

Vil du være med på å fremme velfungerende medbestemmelse til gode for hele kirken? I år deles Medbestemmelsesprisen ut for første gang.

OU2-styret ønsker å gi oppmerksomhet og applaudere arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte som har sørget for et godt samspill mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne i en virksomhet.

Prisen kan tildeles enten for en konkret prosess, eller til arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte som mer generelt har lykkes med å skape godt samarbeidsklima og god medbestemmelse. Medbestemmelsesprisen kan tildeles på alle nivåer og enheter i virksomheten og skal være en påskjønnelse til en eller flere tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter som sammen har gjennomført gode prosesser med god kvalitet på medvirkningen og medbestemmelsen.

Følgende kriterium skal være oppfylt:

  • Medbestemmelsesprosessen har ført til et bedre resultat, en bedre samarbeidsrelasjon eller på andre måter hatt positiv innvirkning på virksomheten.

Følgende kriterier vil bli vurdert, men ikke alle trenger å være oppfylt:

  • Tillitsvalgte har fått en reell medbestemmelsesrett, gjennom å kunne gi innspill underveis i prosessen, i god tid før beslutninger reelt sett ble tatt.
  • Partene har et bevisst forhold til skillet mellom informasjon, drøfting og eventuelt forhandling.
  • Arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte har sikret en god kommunikasjon med og informasjon til de øvrige ansatte.
  • Arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte har løst problemer/klagemål i minnelighet.
  • Arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte har svart på henvendelser uten ugrunnet opphold.
  • Begge parter har aktivt og på eget initiativ meldt fra om eventuelle utfordringer som har dukket opp underveis og søkt å løse disse så tidlig som mulig.

Premien er et gavekort på 20.000 kroner til et valgfritt arbeidsmiljø-/trivselstiltak. Medbestemmelsesprisen gjelder kun for rDnk.

Fristen for å nominere kandidater er 5. mai. Send e-post med kort begrunnelse samt navn, arbeidssted og funksjon for dem du nominerer på e-post.

Les hele utlysningsteksten her.

Spørsmål kan rettes til Ingrid B. Tenfjord.

 
Powered by Cornerstone