Foto: Tirachard Kumtanom fra Pexels     
05.01.2022
OU2/OU1
Digital fagdag om likestilling, inkludering og mangfold
Arbeidsgivere, tillitsvalgte og vernetjenesten på alle nivåer i begge arbeidsgiverlinjer inviteres til felles digital fagdag om likestilling 8. februar.

OU2-styret og Kirkerådet arrangerer gratis digital fagdag om arbeid med likestilling, inkludering og mangfold, likestillings- og diskrimineringsloven og arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. Likestillings- og diskrimineringsombudet medvirker.

Dette blir et viktig møtepunkt for alle som har oppgaver knyttet til personalledelse, arbeidsmiljø, medbestemmelse og medvirkning.

Vi legger opp en digital fagdag med ulike innholdsbiter i form av foredrag, debatt, og interaksjon gjennom aktiviteter og smågrupper.

Dato og tid: 8. februar kl. 09.00-13.00

Målgruppe: Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud på alle nivå i virksomheten - både i rettssubjektet Den norske kirke og i fellesrådene

Les mer og meld deg på her!

NB! Opplegget som skulle ha vært avholdt fysisk i februar, er avlyst. Tariffsamling vil bli satt opp så snart som muligFysisk fagdag om likestilling, inkludering og mangfold vil sannsynligvis bli samkjørt med dette.

 
Powered by Cornerstone