Foto: Tirachard Kumtanom fra Pexels     
10.11.2021
Fagdag om likestilling og tariffsamling for rDnk
Arbeidsgivere, tillitsvalgte og vernetjenesten på alle nivåer inviteres til felles fagdag om likestilling 8. februar og tariffsamling 9. februar.

Kursdagene gjennomføres fysisk et sted i Oslo-området. Alt er gratis, og vi oppfordrer til felles deltakelse av arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud i prostier, bispedømmer og nasjonalt.

Man kan delta på en eller begge kursdager. 

Fagdag 8. februar: Likestilling, inkludering og mangfold

OU2-styret og Kirkerådet arrangerer fagdag om arbeid med likestilling, inkludering og mangfold, likestillings- og diskrimineringsloven og arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. Likestillings- og diskrimineringsombudet medvirker.

Målgruppe: Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud på alle nivå i virksomheten

Tariffsamling 9. februar

Det jobbes med nytt lønnssystem og nye tilleggslønnssatser for hele KA-området (fellesråd og rDnk). OU2-styret presenterer arbeidet så langt og vil gjerne ha innspill!
Vi ser også på regjeringens arbeidslivspolitikk og konsekvenser for kirkelige arbeidstakere. 
Dessuten: spørretimen – dere spør, vi svarer. 

Målgruppe: Arbeidsgivere og tillitsvalgte på alle nivå i virksomheten (ikke verneombud)

Mer informasjon og påmeldingsskjema kommer, men sett av datoene allerede nå!

 
Powered by Cornerstone