Illustrasjonsfoto: Torstein Kiserud/KA     
24.02.2023
OU1/OU2
Digital fagdag: Hvordan er vi en kirke for alle?
Likestilling, inkludering og mangfold i Den norske kirke står på agendaen 21. april. Målgruppen er kirkeverger, proster, personalrådgivere og stiftsdirektører.

OU1, OU2 og Kirkerådet inviterer ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten for alle virksomheter i Den norske kirke til gratis fagdag om likestilling, inkludering og mangfold fredag 21. april kl. 09.00-12.00.

De tre timene vil inneholde faglig påfyll, case-arbeid og konstruktive samtaler med utgangspunkt i følgende spørsmål: Hvordan kan vi skape gode holdninger og konkretisere hvordan vi kan være en kirke for alle?

Fagdagen retter seg mot ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten for hele Den norske kirke. Arrangørene oppfordrer til at man lokalt følger sendingen sammen for å kunne diskutere caser og andre spørsmål.

Meld deg på her!

 
Powered by Cornerstone