05.09.2019
Stipend for kirkemusikere
Fagutvalg for kirkemusikk ønsker å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere.

Målsetningen med stipendene er å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere. Stipendene er på inntil kr. 5000 for individuelle stipender og inntil kr. 10.000 for arrangementer/kollektive tiltak. I spesielle tilfeller kan det tildeles større stipender.

I 2020 er det to søknadsfrister: 1. april og 1. oktober. 

 1. Individuelle stipender
 • Arbeidstaker eller arbeidsgiver kan søke
 • Deltaker skal være musiker i Den norske kirke, og med i OU-ordningen
 • Søknaden skal være resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
 • Tiltaket skal være relevant for stillingen og for vedtatte planer i virksomheten.
 • Arbeidsgiver skal anbefale søknaden og det skal være gitt nødvendig permisjon.
 • Søknader skal sendes før tiltaket gjennomføres.

Søk individuelt stipend her!

 

 1. Kollektive stipender/arrangementsstøtte
 • FUMs målgruppe skal normalt være hovedmålgruppe for tiltaket.
 • Tiltaket skal ha relevans for kirkemusikeres arbeid og virksomhet.
 • Støtte fra FUM skal være viktig for at tiltaket gjennomføres.
 • Små aktører med få muligheter for økonomisk støtte prioriteres.
 • Tiltak skal være forankret hos kirkelig arbeidsgiver.
 • Søknader skal sendes før tiltaket gjennomføres.

Søk kollektivt stipend/arrangementsstøtte her!

 

 1. Særskilte stipender til regionale nettverkssamlinger for kirkemusikere

Se mer informasjon om særskilte stipender til regionale nettverkssamlinger for kirkemusikere her.  

 

Søknadsprosedyre:

Søk via link ovenfor. Du vil bli bedt om å oppgi følgende:

Individuelle søknader

 • Navn på tiltaket (enkel beskrivelse/overskrift)
 • Navn på deltaker og arbeidsgiver med kontaktinformasjon (epost og telefon).
 • Søkers stilling/tittel, stillingsprosent og antall år i kirkemusikerstilling
 • Nærmere beskrivelse av tiltaket
 • Enkelt budsjettoppsett
 • Har deltaker tidligere fått støtte fra FUM?
 • Er tiltaket relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten? Er tiltaket del av kompetanseutviklingsplan?
 • Dersom tiltaket er et gruppetiltak, skal det gis opplysninger om dette, hvem omfattes av tiltaket, hvem er arrangør osv.
 • Arbeidsgivers anbefaling og permisjonsbekreftelse (eventuelt som vedlegg).

 

Kollektive søknader

 • Navn på tiltaket
 • Kontaktperson, epost og telefonnummer
 • Målgruppe(r) for tiltaket, forventet antall deltakere.
 • Nærmere beskrivelse av tiltaket, program mv.
 • Vurdering av tiltakets relevans for kirkemusikere i Den norske kirke
 • Informasjon om hvordan tiltaket er forankret hos kirkelig arbeidsgiver, anbefaling e.l.
 • Budsjett og søknadsbeløp
 • Informasjon om tilsvarende tiltak tidligere har fått støtte fra FUM

Søknader behandles fortløpende.

Søknader til tiltak som faller inn under OU-styrets stipendordninger (inspirasjonsstipend og stabsprosjekter) vil ikke få støtte fra FUM og blir oversendt OU-styret for behandling der.

 

Vurdering av søknader:

 • Søknadens faglige innhold og relevans tillegges vekt.
 • Tidligere tildelinger tillegges vekt.
 • Arbeidsgivers anbefaling tillegges vekt.
 • Stipend skal bidra til reiseutjevning: Det søkes å dekke reiseutgifter der disse er høye.
 • Søknader på tiltak som omfattes av OU-styrets stipendordninger overføres OU-styret.

 

Spørsmål om ordningene kan rettes til FUMs sekretær, på epost eldbjorg.ekre@ka.no eller telefon 416 10 918.

 
Powered by Cornerstone