02.01.2023
OU1/kirkemusikk
2 ulike stipendordninger innen kirkemusikk for 2024
Individuelt stipend - gruppestipend. Søknadsfrist 1. mai 2024

Målsetningen med stipendene er å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere. Stipendene er på mellom kr. 5000-10000 for individuelt stipend og inntil kr. 10.000 for gruppestipend/regionalt arrangement. I spesielle tilfeller kan det tildeles større stipend. Stipender under kr. 5000 tildeles ikke.

NB! Vi gjør oppmerksom på at noen har hatt problemer ved innsending av søknad. Les derfor dette nøye: Når du søker, tilpass innholdet til ruta i skjermen. Ikke skriv lenger enn at du kan lese din egen tekst i ett bilde altså IKKE skriv mer enn ruta tillater! Skriv kort! Lange tekster vil føre til problemer ved innsending, og du vil motta en feilmelding. For å unngå dette: Ikke klipp og lim - legg heller ved et vedlegg!

 

OU Individuelt stipend: Søk her: Individuelt stipend kirkemusikk

 • Arbeidstaker eller arbeidsgiver kan søke
 • Deltaker skal være musiker i Den norske kirke, og med i OU-ordningen
 • Søknaden skal være resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
 • Tiltaket skal være relevant for stillingen og for vedtatte planer i virksomheten.
 • Arbeidsgiver skal anbefale søknaden og det skal være gitt nødvendig permisjon. Dersom den ansatte søker selv, må det legges ved dokumentasjon på dette. Dersom det er arbeidsgiver som søker, er det tilstrekkelig å bekrefte anbefaling og tilrettelegging for gjennomføringen inne i selve søknaden. 
 • Søknad skal sendes før tiltaket gjennomføres.

Søknadsprosedyre:

 • Navn på tiltaket (enkel beskrivelse/overskrift)
 • Navn på deltaker og arbeidsgiver med kontaktinformasjon (epost og telefon)
 • Søkers stilling/tittel, stillingsprosent og antall år i kirkemusikerstilling
 • Nærmere beskrivelse av tiltaket
 • Enkelt budsjettoppsett
 • Informasjon om deltaker tidligere har fått støtte fra FUM/KA, og evt. når
 • Informasjon om tiltakets relevans for stillingen og vedtatte planer i virksomheten
 • Arbeidsgivers anbefaling og permisjonsbekreftelse (eventuelt som vedlegg)

 

OU Gruppestipend: Søk her: Gruppestipend kirkemusikk

Kollektive stipend/arrangementsstøtte/regionale nettverkssamling for kirkemusikere mv.

 • Kirkemusikere er hovedmålgruppe for tiltaket.
 • Tiltaket skal stimulere til faglige og sosiale nettverk mellom kirkemusikere.
 • Skape møteplasser for erfaringsdeling og motvirke faglig ensomhet.
 • Tiltaket skal ha relevans for kirkemusikeres arbeid og virksomhet.
 • Støtte fra FUM skal være viktig for at tiltaket gjennomføres.
 • Små aktører med få muligheter for økonomisk støtte prioriteres.
 • Samlinger der kirkemusikk er tema, men der målgruppen er tverrfaglig (kirkemusikere/kateketer/prester/diakoner/menighetspedagoger), vil bli prioritert, under forutsetning av at en viss andel kirkemusikere deltar.
 • Tiltak skal være forankret hos kirkelig arbeidsgiver.
 • Søknad skal sendes før tiltaket gjennomføres. Unntak kan gis.

Søknadsprosedyre:

 • Navn på tiltaket
 • Kontaktperson, epost og telefonnummer
 • Målgruppe(r) for tiltaket, forventet antall deltakere
 • Nærmere beskrivelse av tiltaket, program m.m.
 • Vurdering av tiltakets relevans for kirkemusikere i Den norske kirke
 • Informasjon om hvordan tiltaket er forankret hos kirkelig arbeidsgiver, anbefaling e.l.
 • Budsjett og søknadsbeløp
 • Informasjon om tilsvarende tiltak tidligere har fått støtte fra FUM/KA

 

Vurdering av søknader:

 • Søknadens faglige innhold og relevans tillegges vekt.
 • Tidligere tildelinger tillegges vekt.
 • Tiltak av tverrfaglig karakter tillegges vekt. (tematikk og tiltak som inkluderer flere ansatte-grupper)
 • Arbeidsgivers anbefaling tillegges vekt.
 • Søknader på tiltak som omfattes av OU-styrets stipendordninger overføres OU-styret.

 

Ved spørsmål, kontakt:
Eldbjørg Leinebø Ekre (sekretær i fagutvalg for kirkemusikk, FUM)
spesialrådgiver for EVU og kompetanseutvikling i KA-sektoren
41610918
eldbjorg.ekre@ka.no

 

 
Powered by Cornerstone