15.02.2021
Stipend til kompetanseutvikling innenfor diakonifeltet
Søknadsfrist var 1.mai 2021. Dersom det er midler igjen vil det utlyses på nytt med frist 1.oktober 2021. Følg med her!

Det utlyses midler til kompetanseutvikling til stillinger innenfor diakonifeltet. Ordningene gjelder for ansatte i stillinger innenfor diakonifeltet (normalt diakon/diakonimedarbeider) i KA-området (unntatt rettssubjektet Dnk). For ansatte i stillinger finansiert fra flere kilder, kan det søkes delvis dekning av utgifter.

Søknader skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Det kan søkes midler til alle typer kompetanseutviklingstiltak, som kurs, konferanser, studiereiser, kompetansegivende studier osv.

Dersom det blir mange søknader vil søknader knyttet til tematikken ledelse av diakoniarbeid, samarbeid kirke og kommune, forbruk og rettferd, sjelesorg og familiearbeid bli prioritert.

Krav til søknaden:.
- Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten.
- Deltakeren skal ha fått nødvendig permisjon.
- Arbeidsgiver skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon.
- Søknaden kan sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker.
- Søknaden skal fylles ut på vedlagt søknadsskjema

- For lengre studier kan det søkes om midler for inntil 2 semester av gangen. For masterstudier vil FUD støtte med inntil 12500 i løpet av hele studieløpet.

- Størrelse på stipendet vurderes ved søknadsbehandling

- Det forventes en rapport og/eller videreformidling av kunnskap.

- Ved ytterligere spørsmål kontakt Fagutvalgets sekretær: Linn Maria Kierulf på tlf 93247002

 

 
Powered by Cornerstone