23.02.2022
OU1/diakoni
OU-stipend til etter- og videreutdanning innen diakoni
Søk på stipend til etter- og videreutdanning innen 1. mai 2022!

Det utlyses midler til kompetanseutvikling til stillinger innen diakoni. Ordningene gjelder for ansatte i stillinger innenfor diakonifeltet (normalt diakon/diakonimedarbeider) i KA-området (unntatt rettssubjektet Dnk). For ansatte i stillinger finansiert fra flere kilder, kan det søkes delvis dekning av utgifter.

Søknader skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Det kan søkes midler til alle typer kompetanseutviklingstiltak, som kurs, konferanser, studiereiser, kompetansegivende studier osv.

Dersom det blir mange søknader vil søknader knyttet til tematikkene:

1. Ledelse/medledelse/selvledelse/egenomsorg

2. Bærekraftsmålene

3. Samskaping kirke og kommune

4. Barne- og ungdomsdiakoni

5. Frivillighet

 bli prioritert.

Krav til søknaden:.
- Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten.
- Deltakeren skal ha fått nødvendig permisjon.
- Arbeidsgiver skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon.
- Søknaden kan sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker.
- Søknaden skal fylles ut på vedlagt søknadsskjema

- For lengre studier kan det søkes om midler for inntil 2 semester av gangen. For studier på masternivå gir FUD støtte med inntil 12500 i løpet av hele studieløpet. 

- Størrelse på stipendet vurderes ved søknadsbehandling

- Det forventes en rapport og/eller videreformidling av kunnskap.

- Søk her!

- Ved ytterligere spørsmål kontakt Fagutvalgets sekretær: Linn Maria Kierulf på e-post linn.maria.kierulf@ka.no eller  tlf 93247002

 

 
Powered by Cornerstone