17.01.2023
OU1/kirkelig undervisning/diakoni/kirkemusikk
Kvalifiseringsmidler for kateket, diakon og kantor
Fra høsten 2024 er det Kirkerådet som overtar forvaltningen av ordningen.

Kirkerådet tildeler fra høsten 2024 midler til kirkelige arbeidsgivere for at ansatte i stillinger innen undervisning, diakoni og kirkemusikk kan oppnå kvalifikasjon i tråd med tjenesteordningene. For de som allerede er inne i ordningen, vil det bli lagt til rette for en overgangsordning. De dette gjelder vil få tilsendt informasjon om dette. Alle som er nye søkere fra 2024 vil bli tatt opp i ordningen ved å søke Kirkerådet.

Kontaktperson rundt den nye stipendordningen er:
Tormod van der Hagen
Seniorrådgiver i Kirkerådets seksjon for HR
Tlf 40453540 – th953@kirken

 

Har du spørsmål rundt kompetanse, stillingstittel, utdanning og vigsling?

  • Stillingstitler og andre arbeidslivsrelaterte spørsmål? Kontakt Eldbjørg Leinebø Ekre i KA.
  • Har du behov for å vurdere din kompetanse for godkjenning til kateket,diakon eller kantor? Kontakt Jørund Midthun i Kirkerådet.
  • Har du spørsmål rundt vigsling til kateketteneste og VTV (Veien til vigsla tjeneste), kontakt Marita Bjerke Solberg i Bispemøtet.
  • Har du spørsmål om opptak til studier? Kontakt studieveileder ved det enkelte studiested.
 
Powered by Cornerstone