25.09.2019
Støtte til deltakelse på kurset «Ledelse, roller og samspill i menighetene»
Gjennom et «førstemann til mølla»-prinsipp vil de inntil 40 første som melder seg kunne få redusert kursavgiften.

OU-styret i KA-sektoren har vedtatt å gi økonomisk støtte til arbeidstakere tilsatt i fellesråd/menighetsråd som vil delta på kurset om ledelse, roller og samspill i menighetene. 

Gjennom et «førstemann til mølla»-prinsipp vil de inntil 40 første som melder seg fra denne arbeidsgiverlinjen få redusert kursavgiften med åtte tusen kroner hver, den reelle kursprisen for disse blir dermed kr 10.000. De tre lærestedene vil ta ansvar for å fordele antallet som får støtte mellom de respektive regionene - Øst, Vest og Nord. 

Om kurset

Utdanningsinstitusjonene MF, TF og VID tilbyr en tverrfaglig videreutdanning om ledelse i menighetene. Utdanningen gir prester, daglige ledere/kirkeverger som er daglig leder for menighetsrådets virksomhet, diakoner, kateketer, kantorer og andre kirkelige medarbeidere økt kompetanse til å utføre grunnleggende ledelsesoppgaver lokalt. Kunnskap, profesjonsbakgrunn og erfaring den enkelte bringer med, vil sammen med teoriperspektiver og refleksjon være viktige læringsressurser i utdanningen. 

Utdanningen har som mål å gi deltakerne

 • grunnleggende kunnskap i ledelses- og organisasjonsfag, og evne til refleksjon om ledelsesfaglige utfordringer i en kirkelig kontekst
 • forståelse for ulike kirkelige lederroller, og styrket evne til samhandling i utviklingen av lokalt menighetsarbeid
 • trygghet og selvinnsikt i utøvelsen av egen lederrolle  

Tema som blir tatt opp i utdanningen:

 • Ledelses- og organisasjonsforståelse 
 • Samspill og handlingsrom mellom ulike lederroller i menigheten (sokneprestens ledelse, faglig ledelse og daglig ledelse)
 • Kirkelig ledelse og kirkedemokrati
 • Strategi- og utviklingsarbeid i kirken 
 • Makt, autoritet og legitimitet for utøvelse av ledelse  
 • Ledelse og kultur: Profesjoner, generasjoner og kjønn 
 • Folkekirke, kirkesyn og spiritualitet  
 • Ledelse av ansatte og frivillighetsledelse 
 • Juridiske, økonomiske og administrative perspektiver  

Gjennomføring 

Kurset gjennomføres for tre ulike regioner: Nord, Øst og Vest, med to samlinger á tre dager i henholdsvis januar og juni i 2020. Det vil være undervisere fra alle de tre lærestedene på alle kursene og undervisningen vil være den samme ved kursene for alle regioner. Samtidig vil MF, TF og VID få administrativt ansvar for hvert sitt kurs:

MF: Region Nord – Møre, Nidaros, Sør-Hålogaland, Nord-Hålogaland. Samlingene vil legges til henholdsvis  20. – 22. januar og 2. - 5. juni - begge ganger ved Scandic Hell i Stjørdal.

TF: Region Vest – Bjørgvin, Stavanger, Agder-Telemark. Samlingene vil legges til henholdsvis 15.-17. januar og 8.-10. juni 2020,  begge på Scandic Stavanger City

VID: Region Øst – Tunsberg, Borg, Hamar, Oslo. Samlinger vil legges til henholdsvis  22.-24. januar 2020 og  10.-12. juni 2020 i VIDs lokaler i Oslo.

Opptak til utdanningen vil skje i løpet av høsten 2019. (Dersom det viser seg at antall deltakere blir ujevnt i de respektive regioner, kan lærestedstilknytningen bli tilpasset. Dette vil ikke berøre hvilken samling man deltar på.)

For mer informasjon om og påmelding til kurset, se utdanningsinstitusjonene sine nettsider: MF, TF og VID.

 
Powered by Cornerstone