Bilde: www.pexels.com
Bilde: www.pexels.com     
10.10.2019
Fagdag om konflikthåndtering
OU-styrene i KA-sektoren arrangerer en felles fagdag om konflikthåndtering for både rettssubjektet Den norske kirke og fellesråd/menighetsråd.

KA og arbeidstakerorganisasjonene inviterer i fellesskap ledere og tillitsvalgte/arbeidstaker til fagdag om konflikthåndtering. 
Målsettingen for fagdagen er å styrke kompetansen og samhandlingen i forhold til konflikter og konflikthåndtering. 

Fagdagen er subsidiert av OU-midlene, og er åpen for deltakere fra begge arbeidsgiverlinjer i Dnk, samt organisasjonsmedlemmene. 

 

Program: 

09:00 Registrering og kaffe

09:30 Velkommen v/OU-styret

09:35 Konflikter – hvordan oppstår og utvikler de seg/ Gry Stålsett, førsteamanuensis MF.

11:15 Juridiske rammer for konflikthåndtering, Mona Charlotte Sjødal, advokat KA.

11:45 Tillitsvalgt/ vernetjenestens rolle i konflikter Tom Espen Johansen, Fagforbundet og Leiv Sigmund Hope, Diakonforbundet

12:15 Lunsj

13:15 -13:35 Best-Practise Horten inkludert spørsmål fra salen.

13:35-13:55 Konflikter mellom arbeidsgiverlinjene i Dnk - Samordning av HMS-arbeidet

14:05-1450 Konflikter – særlige utfordringer i kirkelig sektor? Frank Grimstad, tidl. admin direktør i KA

15:00-15:45 Paneldebatt ledes av kommunikasjonssjef i KA Trygve Jordheim. Deltagere: prost Marit Bunkholdt, tidl.kirkeverge Svein Beksrud, tidl.seniorrådgiver KA Tore Byfuglien, tillitsvalgt Nedre Eiker Kirkelige fellesråd Aleksander Glestad. 

 

Målgruppe: 

Arbeidsgiver og tillitsvalgte i det enkelte fellesråd/menighetsråd/prosti/bispedømme. Dersom virksomheten ikke har tillitsvalgte eller tillitsvalgte ikke har anledning til å delta, kan også arbeidstakere delta på kurset. 

Det er en forutsetning for deltakelse at både arbeidsgiver/arbeidstaker fra den enkelte virksomhet deltar.  

  

Tid: 

Onsdag 13.november 2019 kl. 09.30 - 16.00.  

 

Sted:  

Oslo kongressenter, Youngs gate 21, Oslo.  
Her finner du kursstedets hjemmesider med mer informasjon.  

 

Pris: 

Deltakeravgiften er kr. 250,- eks. mva.  

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,-   
Vi tilbyr ikke overnatting ifm. kurset. OU dekker ikke reise og eventuell overnatting. 

 

Påmeldingsfrist: Fredag 11.oktober 

For påmelding, trykk her

 
Powered by Cornerstone