17.02.2020
OU1/kirkemusikk
Kurs i rytmisk kirkemusikk våren 2024
Bli tryggere på bruk av rytmisk musikk i gudstjenesten eller ved andre kirkelige handlinger. Kurset har en praktisk tilnærming og går over to samlinger à 2 dager våren 2024.

Norges musikkhøgskole (NMH) og NLA Høgskolen Staffeldtsgate inviterer for tredje gang til kurs om "rytmisk kirkemusikk".

Hver samling går over to dager. Kursdeltakerne forplikter seg å delta på begge samlingene da det ene bygger på det andre. Kurset vil i hovedsak ha en praktisk tilnærming der deltakerne vil jobbe aktivt i parallelle worshops med temaer som rytmikk, besifringsspill, samspill og besifringsteori. Første samling vil ha størst fokus på bruk av piano, den andre vil ha større fokus på orgelet.

Kurs i rytmisk kirkemusikk. Påmelding

Målgruppe:
Kirkemusikere i Den norske kirke. Andre interesserte kan også søke.

Tid og sted: (Dato kommer)
Samling 1: 3.-4.januar 2024. Sted: NLA Høgskolen Staffeldsgate, Linstows gate 3, Oslo.

Samling 2: 6.-7.mars 2024. Sted: NMH Norges musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, Oslo.

Kursavgift:
For ansatte i kirkelige fellesråd og dermed omfattet av OU-ordningen: Kr. 4000 for begge kursene. 

For andre: 8000 kr. for begge samlingene.

Reise og overnatting ordnes av den enkelte, og er ikke inkludert i kursprisen.

Deltakerne forplikter seg til å delta på begge kurssamlingene.

Stipendordning:
Det kan ikke søkes om individuell støtte/stipend til dette kurset, da store deler av kurset allerede er finansiert av OU-midler. Derav den reduserte kursprisen for de som er omfattet av OU-ordningen.

Program: 
Programmet er rikholdig, og det blir inndeling i mindre grupper. Undervisningen skjer av lærere ved NLA og ved NMH. Noen er innleide krefter.

Mer informasjon og påmelding på NMH sine kurs-sider: https://nmh.no/studier/kurs/rytmisk-kirkemusikk

Kurs i rytmisk kirkemusikk. Påmelding

 

For spørsmål om kurset, kontakt:
Eldbjørg Leinebø Ekre
Spesialrådgiver for kompetanseutvikling og EVU i KA-sektoren
41610918
eldbjorg.ekre@ka.no

 

 
Powered by Cornerstone