23.03.2021
Kurs i barne- og ungdomskorledelse for kirkemusikere og kordirigenter
Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) i KA-sektoren inviterer til kurs i barne- og ungdomskorledelse! Kurset består av to samlinger, hvor den første samlingen gjennomføres digitalt 19.-20. august, og andre samling gjennomføres fysisk i Lillestrøm kirke 18.-20.november. Ny kursrunde i 2022!

Kurset har 20 plasser! Det er mulig å sette seg på venteliste. Ta kontakt!

Kurset blir gjennomført på nytt i 2022, på følgende datoer: 
Nettsamling: 9-10. juni 2022
Fysisk samling (sted kommer) : 18-20.august 2022
Påmeldingsmodul kommer!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kursinnhold:

  • Ulike innstuderingsmetoder som passer for barnekor
  • Gode metoder for gehørsbasert og notebasert opplæring
  • Hva som kjennetegner barnestemmen, og hvordan man best tilrettelegger for en sunn stemmeutvikling
  • Oppvarming i barnekoret, praksis og teori
  • Repertoar: rammesanger, høstsanger, julesanger, sanger som passer i gudstjenesten

 

Målgruppe:
Deltagerne må være ansatt i Den norske kirke (kirkelig fellesråd), primært med musikalsk ansvar og ha musikkfaglig utdannelse (kirkemusiker, kantor, menighetsmusiker/pedagog, kordirigent o.l.). Personer uten formell kompetanse innen musikk, men med lang praksis fra barne- og eller ungdomskor, kan også delta på kurset.

 

Kurs i barne- og ungdomskorledelse for kirkemusikere og kordirigenter

Kursholder:

Randi Clausen Aarflot er utdannet sangpedagog fra Barratt Due musikkinstitutt og hun har en videreutdanning i barnekorledelse fra Børnekorakademiet i København. Randi har fordypet seg i barnestemmens utvikling og det metodiske arbeidet med barnekor.

Randi er nå ansatt ved Norges musikkhøgskole som studieleder for videreutdanningen i barnekorledelse, i tillegg til at hun arbeider som korleder for tre barne- og ungdomskor. Hun har også en stilling som vokalpedagogisk konsulent i Ung kirkesang, og hun er en mye brukt kursholder. Sammen med Åshild Kyvik Bauge har Randi gitt ut boka «Sangteknikk i barne- og ungdomskoret».

I tillegg til kursholder, vil Eldbjørg Leinebø Ekre og Bernt Nordset fra FUM være tilstede som vertskap.

 

Program 1.samling

19.august

12.30-13.30 Presentasjon av kurset, deltakere og rammesanger

13.30-13.45 Pause

13.45-14.30 Grunnlagstekning: Hvordan ivareta barns læringsstil?

14.30-14.40 Pause

14.40-15.30 Korøvelsen som en forestilling: rammer, innhold, planlegging

 

20.august

12.30-13.30 Barnestemmen og det vokaltekniske arbeidet med barn

13.30-13.45 Pause

13.45-14.30 Barnestemmen og det vokaltekniske arbeidet med barn forts.

14.-30-14.40 Pause

14.40-15.30 Repertoar til høstsemesteret

 

Program 2.samling

18.november

12.00-13.00 Oppvarming, teori og praksis

13.00-13.15 Kaffepause

13.15-14.15 Oppvarming, teori og praksis forts.

14.15-15.00 Matpause

15.00-16.15 Innstuderingsmetodikk

16.15-16.45 Pause

16.45-18.00 Innstuderingsmetodikk

18.00-19.30 Pause

19.30 Felles middag

 

19.november

10.00-12.00 Deltakerne viser forberedte innstuderinger og får tilbakemelding

12.00-12.45 Lunsjpause

12.45-13.45 Deltakerne viser forberedte innstuderinger og får tilbakemelding

13.45-14.00 Pause

14.00-14.40 Barnekoret i gudstjenesten. Plenumssamtale.

14.40-15.00 Pause

15.00-16.00 Deltakerne dirigerer barnekor

 

20.november

10.00-12.00 Deltakerne dirigerer barnekor

12.00-12.30 Lunsj

12.30-13.30 Samtale om praksis - hva skjedde og hvordan går vi videre?

13.30-13.45 Kaffepause

13.45-15.00 Noteopplæring i barnekoret: tavleøvelse og skattejakt. Repertoar.

 

Tid og sted:

Samling 1:
Samlingen holdes torsdag 19.august – fredag 20. august 2021.

Samlingen gjennomføres digitalt.
 

Samling 2:

Samlingen holdes torsdag 18.november – lørdag 20.november 2021.

Samlingen gjennomføres etter planen i Lillestrøm kirke, Storgata 30, Lillestrøm.
Dersom det ikke er mulig å gjennomføre samlingen fysisk pga. koronapandemien, vil den bli omgjort til en digital samling.

 

 

Pris:

Deltakeravgiften for begge samlinger totalt er kr. 1800,-  eks. mva. pr. person.

Deltakeravgiften dekker begge kurssamlingene. På samling nr. 2 er det inkludert lunsj og pausebespisning som beskrevet i program, samt middag 18. november.  

Overnatting og reise må bestilles selv, og dekkes individuelt.

Kurset er initiert og finansiert av FUM (OU-midler). Det er ikke mulig å søke FUM eller andre fagutvalg om stipend eller tilskudd til dette kurset, da dette allerede er betydelig sponset. 

Avmelding etter påmeldingsfristen faktureres med kr. 500,-
For avmelding siste 5 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

 

Spørsmål?

Spørsmål knyttet til kurset kan rettes til Eldbjørg Leinebø Ekre.

E-post: eldbjorg.ekre@ka.no

Telefon: 416 10 918

 

Påmeldingsfrist: Fredag 4. juni 2021

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema på KAs kurssider som du finner her.
Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Det er et begrenset antall plasser på kurset og «førstemann til mølla»-prinsippet gjelder.

Vi ber alle som melder seg på om å beskrive sin musikkfaglige kompetanse i et av kommentarfeltene i påmeldingsskjemaet.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.

 
Powered by Cornerstone