Foto: Ung kirkesang     
01.01.2023
OU1/kirkemusikk
Kurs i barne- og ungdomskorledelse for kirkemusikere og kordirigenter
Det blir digital samling 26.-27. oktober 2023 og fysisk kurs 11.-12. januar 2024.

Kurset består av to samlinger, hvor den første samlingen er digital, og andre samlingen er fysisk. Kurset er initiert og finansiert av OU1/fagutvalg for kirkemusikk (FUM).

Påmelding her!

Målgruppe: Deltagerne må være ansatt i Den norske kirke (kirkelig fellesråd/menighetsråd), primært med musikalsk ansvar og ha musikkfaglig utdannelse (kirkemusiker, kantor, menighetsmusiker/pedagog, kordirigent, musikklærer o.l.). Personer uten formell kompetanse innen musikk, men med lang praksis fra barne- og eller ungdomskor, kan også delta på kurset.

Hvor: Domkirken og St. Petri menighetshus, Rektor Steens gt. 7, 4010 Stavanger
(
12 minutter å gå fra jernbanestasjonen hvor tog, Kystbussen og flybussen har endestasjon) 

Når: 26.-27.oktober 2023 (digitalt) og 11.-12. januar 2024 (i Stavanger)
Digital samling (Zoom): 26. oktober kl. 1200-1500 og 27. oktober kl. 1200-1500
Fysisk samling (Stavanger): 11. januar kl. 1200-1800 og 12. januar kl. 0900-1500

Øvingskor: Korskolen i Domkirken og St. Petri menighet deltar under kurset som øvingskor.

Kursholder: Randi Clausen Aarflot (se presentasjon nederst på siden)

Repetitør: Kantor Tore Bols

Lokalt vertskap: Ragnhild Halle fra Stavanger bispedømmekontor og regionskonsulent fra Ung Kirkesang

Kursinnhold:

  • Ulike innstuderingsmetoder som passer for barn
  • Hva som kjennetegner barnestemmen, og hvordan man best tilrettelegger for en sunn stemmeutvikling
  • Oppvarming i barnekoret, praksis og teori
  • Repertoar: rammesanger, høstsanger, julesanger, sanger som passer i gudstjenesten

Program:
Samling 1: Digital samling (Zoom)
26. oktober:
1200-1300: Presentasjon av opplegg, deltakere. Gjennomgang av rammeplaner
1300-1315: Pause
1315-1400: Grunnlagstenkning: hvordan ivareta barns læringsstil?
1400-1415: Pause
1415-1500: Hvordan velger vi repertoar? Repertoardeling

27. oktober:
1200-1300: Barnestemmen og det vokaltekniske arbeidet med barn
1300-1315: Pause
1315-1400: Barnestemmen og det vokaltekniske arbeidet med barn
1415-1500: Repertoar

Samling 2: Fysisk samling (Stavanger)
11. januar:
1130-1200: Ankomst, registrering og enkel bevertning (wrap)
1200-1300: Hvordan planlegger vi gode korøvelser?
1300-1315: Kaffepause
1315-1415: Oppvarming i barnekoret, praksis
1415-1500: Matpause
1500-1615: Deltakerne viser forberedte innstuderinger og får tilbakemelding
1615-1630: Pause
1630-1730: Deltakerne dirigerer barnekor
1730-1800: Felles refleksjon rundt praksis
1930: Felles middag ute

12. januar:
0900-1000: Innstuderingsmetodikk og repertoar
1000-1015: Pause
1015-1115: Innstuderingsmetodikk og repertoar
1115-1130: Pause
1130-1215: Deltakerne viser forberedte innstuderinger og får tilbakemelding
1215-1300: Lunsjpause
1300-1345: Deltakerne dirigerer barnekor
1345-1400: Pause
1400-1500: Samtale om praksis, oppsummering
1500: Slutt og vel hjem

Pris: 2500 kr for nettsamling og fysisk samling. Prisen inkluderer servering under kurssamlingen, og middag på kvelden den 11. januar.
Overnatting og reise kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

Hotelltips: 

  • Scandic Stavanger Park - 9 min å gå til menighetshuset, 8 min å gå til Egon. 
  • Scandic Royal Stavanger - 11  min å gå til menighetshuset, 6 min å gå til Egon. 
  • Clarion Hotel Stavanger - 11 min å gå til menighetshuset, 6 min å gå til Egon. 
  • Radisson Blu Atlantic - 12 min å gå til menighetshuset, 3 min å gå til Egon.  

Påmelding her: Kurs i barne- og ungdomskorledelse

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2023. Avmelding etter påmeldingsfristen faktureres med kr. 500,-
For avmelding siste 5 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

Det lønner seg å være tidlig ute med påmelding, da kurset raskt kan bli fullt.

Kurs i barne- og ungdomskorledelse for kirkemusikere og kordirigenter

Kursholder:

Randi Clausen Aarflot er utdannet sangpedagog fra Barratt Due musikkinstitutt og hun har en videreutdanning i barnekorledelse fra Børnekorakademiet i København. Randi har fordypet seg i barnestemmens utvikling og det metodiske arbeidet med barnekor.

Randi er nå ansatt ved Norges musikkhøgskole som studieleder for videreutdanningen i barnekorledelse, i tillegg til at hun arbeider som korleder for tre barne- og ungdomskor. Hun har også en stilling som vokalpedagogisk konsulent i Ung kirkesang, og hun er en mye brukt kursholder. Sammen med Åshild Kyvik Bauge har Randi gitt ut boka «Sangteknikk i barne- og ungdomskoret». Høsten 2022 gav hun ut boka "Barnekor med poesi og bevegelse" sammen med Pia Boysen og Margrete Enevold.

Arrangør: Kurset er initiert og finansiert av OU1/Fagutvalg for kirkemusikk i KA-sektoren
Ung Kirkesang v/regionskonsulent og Stavanger bispedømmekontor v/Ragnhild Halle, er lokale arrangører.

Vi gjør oppmerksom på at store deler av kurset er allerede dekket av OU-midler, det er derfor ikke mulig å søke fagutvalg for kirkemusikk (FUM) eller andre fagutvalg om stipend eller tilskudd til dette kurset.

Spørsmål?

Spørsmål knyttet til kurset kan rettes til spesialrådgiver i KA,  Eldbjørg Leinebø Ekre på eldbjorg.ekre@ka.no eller telefon 416 10 918.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.

 
Powered by Cornerstone