Foto: TK Film/KA     
03.01.2023
OU1/kirkemusikk
Innføringskurs for nye ansatte innen kirkemusikk
Kurset arrangeres annen hvert år, nytt kurs blir våren 2025

Fagutvalg for kirkemusikk arrangerer kurs for nyansatte kirkemusikere annenhvert år. Kurset er i samarbeid med KiN (Kirkemusikksenter Nord). Kurset ble sist gjennomført høsten 2023. Dato og mulighet for påmelding legges ut så snart dette er klart.

Kurset går over 3 dager, der dag 1 gir en god innføring i kirken som organisasjon og som arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet. Dag 2 har et blikk på kirkemusikken og utøvelsen av faget. Dag 3 er tema kirkemusikerens fagledelse, frivillighet og arbeid med kirkemusikalsk plan. Yrkesidentitet og rolleforståelse vil også bli tematisert. Kursdeltakerne vil i forkant av kurset få tilsendt noen e-læringsmoduler, som bør gjennomgås før første samling. Disse sendes ut i forkant av kurset.

Hvem er kurset for? Kurset er beregnet for deg som er nyansatt, eller som har jobbet som kirkemusiker i noen få år. Kurset går over 3 hele dager. Det vil være tid til spørsmål og erfaringsutveksling.


Program (fra 2023)

Dag 1. Kirken som arbeidsplass
1030: Registrering
1100: Velkommen, presentasjon og forventninger
1130: Faglig program (inkl. lunsj og pauser) v/Eldbjørg Leinebø Ekre, KA og Thor Henning Isachsen, Creo – forbundet for kunst og kultur

 • om kirken som organisasjon, styringssystem og arbeidsplass
 • om å være en arbeidstaker
 • arbeid og fritid
 • tillitsvalgtordning, verneombud og medbestemmelse i fellesråd 

1900: Felles middag på hotellet 
 

Dag 2. Kirkemusiker i praksis
0900: Morgensang og velkommen!
1000-1700: Kirkemusikeren i praksis (inkl. lunsj og pauser) v/Peter Vang, KiN og Mathias Gillebo, Kirkerådet

 • Arbeid med salmer, liturgi, gudstjenesten, tverrfaglig samarbeid mm.

1900: Felles middag på hotellet
 

Dag 3. Kirkemusiker i praksis forts.
0900: Morgensang og velkommen!
0930: Kirkemusikerens fagledelse, v/Eldbjørg Leinebø Ekre, KA og Thor Henning Isachsen, Creo – forbundet for kunst og kultur.

 • Møte med en kirkemusiker - erfaringer fra praksis
 • Nasjonale og lokale planer
 • Arbeid med frivillige
 • Forventninger og krysspress, yrkesidentitet og profesjon

1200: Lunsjkonsert i Hamar domkirke
1300: Lunsj på hotellet
1400-1500: Oppsummering og takk for nå!

 

Arrangør er Fagutvalg for kirkemusikk, v/kursholdere:

 • Peter Vang, opplæringskonsulent ved KiN Kirkemusikksenter Nord
 • Thor Henning Isachsen, Forbundssekretær, Creo - Forbundet for kunst og kultur
 • Mathias Gillebo, Seniorrådgiver for gudstjenesteliv og kultur, Kirkerådet
 • Eldbjørg Leinebø Ekre, Spesialrådgiver for kompetanseutvikling og EVU i KA-sektoren/fagsekretær i FUM

Ved spørsmål:

 • Peter Vang, opplæringskonsulent Kirkemusikksenter Nord (KiN), tlf. 90870608 / orgelnerd@gmail.com
 • Eldbjørg Leinebø Ekre, spesialrådgiver KA/sekretær i FUM, tlf. 41610918 / eldbjorg.ekre@ka.no
 
Powered by Cornerstone