Foto: TK Film/KA     
03.01.2023
OU1/kirkemusikk
Innføringskurs for nye ansatte innen kirkemusikk
Det blir kurs for nye ansatte innen kirkemusikk på Hamar 4.-6. september 2023. Påmeldingsfrist er fredag 4.august.

NB! Påmeldingsfristen er ute. Har du likevel glemt å melde deg på? Ta kontakt, kontaktinfo nederst på siden.

Fagutvalg for kirkemusikk arrangerer kurs for nyansatte kirkemusikere annenhvert år. Kurset er i samarbeid med KiN (Kirkemusikksenter Nord). 

Dag 1 vil gi en god innføring i kirken som organisasjon og som arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet. Dag 2 vil ha et blikk på kirkemusikken og utøvelsen av faget. Dag 3 er tema kirkemusikerens fagledelse, frivillighet og arbeid med kirkemusikalsk plan. Yrkesidentitet og rolleforståelse vil også bli tematisert.

Tid: 4.-6.september 2023
Sted: Scandic Hamar
Hvem er kurset for? Kurset er beregnet for deg som er nyansatt, eller som har jobbet som kirkemusiker i noen få år. Kurset går over 3 hele dager. Det vil være tid til spørsmål og erfaringsutveksling.

Meld deg på her!
 

Program (med forbehold om endringer):

Dag 1. Kirken som arbeidsplass
1030: Registrering
1100: Velkommen, presentasjon og forventninger
1130: Faglig program (inkl. lunsj og pauser) v/Eldbjørg Leinebø Ekre, KA og Thor Henning Isachsen, Creo – forbundet for kunst og kultur

 • om kirken som organisasjon, styringssystem og arbeidsplass
 • om å være en arbeidstaker
 • arbeid og fritid
 • tillitsvalgtordning, verneombud og medbestemmelse i fellesråd 

1900: Felles middag på hotellet 
 

Dag 2. Kirkemusiker i praksis
0900: Morgensang og velkommen!
1000-1700: Kirkemusikeren i praksis (inkl. lunsj og pauser) v/Peter Vang, KiN og Mathias Gillebo, Kirkerådet

 • Arbeid med salmer, liturgi, gudstjenesten, tverrfaglig samarbeid mm.

1900: Felles middag på hotellet
 

Dag 3. Kirkemusiker i praksis forts.
0900: Morgensang og velkommen!
0930: Kirkemusikerens fagledelse, v/Eldbjørg Leinebø Ekre, KA og Thor Henning Isachsen, Creo – forbundet for kunst og kultur.

 • Møte med en kirkemusiker - erfaringer fra praksis
 • Nasjonale og lokale planer
 • Arbeid med frivillige
 • Forventninger og krysspress, yrkesidentitet og profesjon

1200: Lunsjkonsert i Hamar domkirke
1300: Lunsj på hotellet
1400-1500: Oppsummering og takk for nå!

Kurspris:
Kr. 3800  
Dette inkluderer undervisning, overnatting og all servering.
Kr. 2000  Dersom du ikke benytter deg av overnatting.
Kurset er sponset av OU1/Fagutvalg for kirkemusikk. Det er derfor ikke anledning til å søke fagutvalget om individuelt stipend til dette formålet.

Kursdeltakerne vil i forkant av kurset få tilsendt noen e-læringsmoduler, som med fordel bør gjennomgås før første samling. Disse sendes ut i forkant av kurset.

Arrangør er Fagutvalg for kirkemusikk, v/kursholdere:

 • Peter Vang, opplæringskonsulent ved KiN Kirkemusikksenter Nord
 • Thor Henning Isachsen, Forbundssekretær, Creo - Forbundet for kunst og kultur
 • Mathias Gillebo, Seniorrådgiver for gudstjenesteliv og kultur, Kirkerådet
 • Eldbjørg Leinebø Ekre, Spesialrådgiver for kompetanseutvikling og EVU i KA-sektoren/fagsekretær i FUM
 • Meld deg på her!

Ved spørsmål:

 • Peter Vang, opplæringskonsulent Kirkemusikksenter Nord (KiN), tlf. 90870608 / orgelnerd@gmail.com
 • Eldbjørg Leinebø Ekre, seniorrådgiver KA/sekretær i FUM, tlf. 41610918 / eldbjorg.ekre@ka.no
 
Powered by Cornerstone