04.06.2021
Kurs for nye ansatte innen kirkemusikk
Det blir kurs for nye ansatte innen kirkemusikk i Bodø 22.-24. november 2021

Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) har, i samarbeid med KIN (Kirkmusikksenter Nord) initiert og arbeidet fram et kurs for nye ansatte innen kirkemusikk.

Den første halvdelen av kurset vil gi en god innføring i kirken som organisasjon og som arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet, m.m. Andre tema er samarbeid i stab, råd og med frivillige medarbeidere. Andre halvdel har et mer praktisk blikk på kirkemusikk, og praktiske utfordringer i en kirkemusikers arbeidshverdag.

Tid: 22. - 24. november
Sted: Rønvik kirke (Bodø)
Hvem er kurset for? Kurset er beregnet for deg som er nyansatt eller som har jobbet som kirkemusiker i noen få år. Kurset går over 3 hele dager. Det vil være tid til spørsmål og erfaringsutveksling.
Påmelding her: Påmelding til kurs for nye ansatte innen kirkemusikk

Program (med forbehold om endringer):

Dag 1. Kirken som arbeidsplass
10:30: Registrering
11:00: Velkommen, presentasjon og forventninger
11:30: Faglig program (inkl. pauser) v/Eldbjørg Leinebø Ekre, KA og Thor Henning Isachsen, Creo – forbundet for kunst og kultur

  • om kirken som organisasjon, styringssystem og arbeidsplass
  • om å være en arbeidstaker
  • arbeidstid
  • tillitsvalgtordning, verneombud og medbestemmelse i fellesråd arbeidstid

Ca. 18:30: Felles middag ute. Påmelding samme dag. (middagen er inkludert i kursprisen)

Dag 2. Kirken som arbeidsplass (forts.) og kirkemusikeren som en ressurs
09:00: Morgensang og velkommen!
09:30: Faglig program (inkl. pauser) v/Eldbjørg Leinebø Ekre, KA og Thor Henning Isachsen, Creo – forbundet for kunst og kultur

Å ta vare på seg selv – en ressurs!

  • Forventninger og krysspress, yrkesidentitet og profesjon 
  • Tverrfaglighet, samarbeid og konflikt

12:15: Lunsj
13:00: Rekruttering og arbeidsmetoder i orgelundervisning 
15:00: Gudstjeneste og liturgi 
16:00: Oppsummering
17:00: Felles middag for de som ønsker (ikke inkludert)

Dag 3. Kirkemusikeren – en ressurs for menigheten og lokalsamfunnet!
09:00: Morgensang og velkommen!
09:30: Prosjektarbeid – fra idé, budsjettarbeid, søknadsskriving, gjennomføring. Samarbeid – det frivillige og det profesjonelle 
12:00: Lunsj
12:45: Barnekor, trosopplæring i praksis 
14:00: Rytmisk liturgisk musikk, hvordan lede på en stilsikker og god måte? 
15:30: Oppsummering og takk for nå!

Kurspris: Fagutvalg for kirkemusikk (FUM), som er et partssammensatt underutvalg av OU-styret i KA-sektoren, finansierer store deler av kurset. Det er derfor ikke anledning til å søke FUM om individuelt stipend til dette formålet. Kursdeltakerne vil i forkant av kurset få tilsendt noen e-læringsmoduler, som med fordel bør gjennomgås før første samling. Disse sendes ut i forkant av kurset.

Egenandel: 2500,- for tre dager.
Ved avmelding etter 8. november må full deltakeravgift betales.
Overnatting og reise må dekkes av den enkelte. Anbefaler Skagen hotell (bestillingskode med egen pris vil komme).

Avbestillingsregler: Fri avmelding inntil 14 dager før første kursdag, full deltakeravgift må betales ved avbestilling etter dette. Kursdeltaker skal ikke møte på kurset hvis vedkommende er syk, har feber eller indikasjoner på luftveisinfeksjon. Kursavgift og reise dekkes av reiseforsikring hvis man har legeattest.

Ved spørsmål:

  • Johanne Stafsnes, opplæringskonsulent Kirkemusikksenter Nord, tlf. 45258677 / js467@kirken.no
  • Eldbjørg Leinebø Ekre, seniorrådgiver KA/sekretær i FUM, tlf. 41610918 / eldbjorg.ekre@ka.no
 
Powered by Cornerstone